نام:
مهدی
نام خانوادگی:
شب زنده دار
نام پدر:
حسین
تاریخ تولد:
۱۳۳۲
تاریخ فوت:
در قید حیات
محل تولد:
داراب-فارس
تحصیلات:
اجتهاد
محل تحصیل:
حوزه علمیه قم
نوع عضویت:
فقیه
سال ورود:
۱۳۹۲
سن ورود:
۶۰سال
مدت حضور:
۶ سال
دوره:
ششم/هفتم
سمت:
بدون سمت


هم خانواده پدری و هم مادری اش از روحانیون نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی و از فعالان انقلابی بودند. مهدی شب زنده دار پس از سال ها تحصیل درس خارج در قم، تدریس در حوزه علمیه را آغاز و به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در آمد. او به واسطه شهرت پدر و به عنوان «آقازاده» پله های ترقی در حوزه را خیلی سریع طی کرد و به عضویت شورای عالی حوزه علمیه قم درآمد و سپس نماینده این شورا در هیات امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور شد.

مهدی شب زنده دار سپس به عضویت مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در آمد و نهایتا در سال ۱۳۹۲ و با رحت آیت الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان، از طرف رهبر ایران به عنوان فقیه به شورای نگهبان راه یافت و تاکنون کرسی خود را در این شورا حفظ کرده است.

سال ۱۳۹۴ ویدئوئی از دیدار رهبر ایران با آیت الله حسین شب زنده دار منتشر شد که متعلق به سال ۱۳۸۹ است رهبر ایران در سلسله دیدارهایی که به علمای قم پس از اتفاقات سال ۱۳۸۸ داشته به دیدار آیت الله حسین شب زنده دار رفته و در آنجا آرزو می کند که خداوند آقازاده وی (مهدی شب زنده دار) را حفظ کند. دعایی که به ارتقاء جایگاه حکومتی مهدی شب زنده دار و عضویت در مجمع فقهی شورای نگهبان و سپس به عضویت او در شورای نگهبان ختم می شود.

سوابق: عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و نمایندگی شورای عالی در هیأت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، عضو مجمع مشورتی‌ـ ‌فقهی شورای نگهبان، مدیر طرح نوین آموزش دروس خارج حوزه علمیه قم. مدیر مؤسسه‌ و مدرسه‌ بقیة‌الله‌(عج‌)


پروفایل کامل مهدی شب زنده دار