پادکست‌ یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در دنیای مجازی جهت انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط با مخاطبان است و عرصه سوم نیز توانسته‌است به نوبه خود با استفاده از این ابزار ارتباط گیری اخبار، تحلیل‌ها و مباحث گوناگونی را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد.