گزارش‌های سالانه

صفحه پژوهش و گزارش به آخرین تلاشها و دستاوردهای عرصه سوم در زمینه پژوهش در حوزه جامعه مدنی اختصاص دارد. در این صفحه مقالات پژوهشی تهیه شده از سوی عرصه سوم در این صفحه در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. همچنین گزارشهای رسمی عرصه سوم در خصوص عملکرد و فعالیتهای این سازمان و همچنین بیانیه های سازمان در خصوص مسائل روز جامعه مدنی که به صورت مستقل یا مشترک با سایر سازمنهای حامی جامعه مدنی و حقوق .بشر منتشر شده است در این صفحه در دسترس خوانندگان قرار گرفته است. درصورت علاقه شما می‌توانید با کمک‌های مادی خود، ما را حمایت کنید:
http://www.arsehsevom.org/en/support-our-work

گزارش‌های عرصه سوم

ما در طول کار اطلاعات زیادی جمع آوری می کنیم و بسیاری از گزارش‌ها را به اشتراک می گذاریم. ما این گزارش ها را به زبان انگلیسی عرضه می کنیم. با این حال، بیشتر محتوای تولیدی در عرصه سوم به زبان فارسی منتشر شده است. برای مثال، گزارش ما در مورد حمله به جامعه مدنی، تجزیه و تحلیل یکپارچه و دقیقی است از وقایع تاریخی که منجر به سرکوب جامعه مدنی در ایران و پاسخ دولت به اعتراضات سال 2009 شده است. اعتراضاتی که در ایران با عنوان جنبش سبز از آن یاد می‌شود. گزارش های دیگر ما به اقدامات پارلمانی، منشور کوروش و انتخابات در ایران نگاه می‌کنند.