«تشکیل یک مرکز پژوهشی قوی و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی علما، فقها، استادان دانشگاه‌ها و دیگر کارشناسان، دقت‌نظر شورا را در بررسی ابعاد گوناگون قوانین، افزایش خواهد داد، ضمن آنکه ایجاد کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌تواند روند فعالیت‌های شورا را عمق بیشتری بخشد.» و یا «شما متخصص شورای نگهبان داشته باشید؛ کسانی باشند که آنجا بنشینند، بحث کنند، جوانب قضیه را بسنجند، با افرادی مشورت کنند، بعد نظرشان را به صورت یک نظر تخصصی در اختیار شما بگذارند. او کارشناس شماست که برای شما نظر داده است. همینطور در زمینه‌های تخصصی دیگر، آن چیز‌هایی را که به اصول قانون اساسی یا به مسائل شرعی ارتباط دارد، از دید تخصصی این شخص استفاده کنید. بنابراین یک مرکز اینجوری لازم است.» 

این‌ها توصیه‌های اکید آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران است که به گفته سید حجت‌ اله علم‌الهدی قائم‌ مقام پژوهشکده شورای نگهبان منجر به تشکیل «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» می‌شود. مرکزی که امروزه از آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان موسس آن یاد می‌شود.

ادامه مطلب


شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات، با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد. ترکیب این شورا مرکب است از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان. اما شورای نگهبان به این ۱۲ نفر محدود نیست، بلکه از سال ۱۳۶۸ رفته رفته به این نهاد نظارتی، شاخ و برگ‌های متعددی اضافه و آن را صاحب تشکیلاتی گسترده کرده است. «مجمع مشورتی فقهی» یکی از زیرمجموعه‌های شورای نگهبان است که پیش از فقهای این شورا، نظر مشورتی خود را در خصوص مصوبات مجلس و آراء دیوان عدالت اداری ارائه می‌کنند.

ادامه مطلب