شفافیت، پاسخگویی و استقلال از جمله ارزش‌هایی هستند که عرصه سوم در هنگام انتشار کلیه نشریات، خود را متعهد به رعایت آن می‌داند. از این رو عرصه سوم از کلیه همکاران خویش می‌خواهد، این ارزش‌ها را برای افزایش استانداردهای کیفی نشریات این مؤسسه رعایت کنند.

جمله‌ی کوتاهی از یک خبر، گزارش یا مقاله ممکن است تأثیر عمیقی بر عرصه سوم، خواننده یا در بعد فراگیرتر بر یک مخاطب جهانی داشته باشد. از این رو نویسندگان باید در حین نگارش بر مسئولیت خویش در به‌کاربردن واژه‌ها و بار معنایی آن آگاه باشند و خود را در مقابل آن پاسخ‌گو بدانند.

عرصه سوم ترجیح می‌دهد که نویسندگان تارنما از خلاقیت خویش بهره ببرند و از رونویسی تا جای ممکن پرهیز کنند. از نقل قول‌هایی که در متن بدان استناد می‌کنند، اطمینان حاصل کرده باشند. میان واقعیت، گمانه زنی و شایعه تفاوتی بسیاری وجود دارد. شایعات و گمانه‌ها صرفاً در جایی قابل استناد هستند که از نظر طرح موضوع در مطلب اهمیت داشته باشند. نظرات، عقاید شخصی هستند. حقایق نیز، رویدادهای مسلمی هستند که، روی داده و میتواند از سوی سایر منابع تأیید شود.

استناد به منابع موثق همچنین کمک می‌کند، تا سازمان اعتبار خویش را به عنوان یک سازمان شفاف و مورد اعتماد حفظ کند. این موضوع، بخش مهمی از مسئولیت نویسندگان است؛ تا شایعات، گمانه‌زمانی‌ها، باورها و واقعیت‌های خبری را از یکدیگر جدا نمایند. البته اشتباه ممکن است رخ دهد. عرصه سوم، یادگیری از اشتباهات را در دستور کار خویش قرار داده و فضا سازی برای بهبود روش‌ها استقبال می‌کند.


توصیه‌هایی برای نویسندگی حرفه‌ای

– آگاه و دقیق باشیم. اخبار و اطلاعات خود را از چند منبع مختلف بررسی کنید و اگر در این زمینه تردید دارید، به سردبیر اطلاع دهید و با وی مشورت کنید. مطمئن باشید هر چه قدر منبع اطلاعات شما دقیق‌تر باشد به اعتبار مطلب شما خواهد افزود.

– ترجیحاً از منابع دست اول استفاده کنید. اما اگر فقط منابع دست دوم در دسترس هستند، نسبت به اعتبار و قابل قبول بودن آن منابع، اطمینان حاصل کنید.

– از ارائه‌ی اطلاعات مبهم پرهیز کنیم. منابع و مطالب، باید روشن و قابل اثبات باشد.

– رازدار باشیم. شفافیت یک اصل فراموش ناشدنی برای عرصه سوم است. از این رو داشتن منبع برای ارائه هر مطلب از ضروریات به شمار می‌رود. اما در شرایطی که ارائه‌ی منابع، به هر دلیلی از جمله رعایت ملاحظات امنیتی، امکان پذیر نیست، می‌توانیم خبر را با اشاره به حفظ منبع آن نزد سردبیری، منتشر کنیم.

– از خبرسازی و یا جایگزین‌سازی اخبار پرهیز کنیم. چنین عملی می‌تواند موقعیت حرفه‌ای ما را مورد تهدید جدی قرار دهد.

– فروتن باشیم. درشت‌نویسی، ارزش مقاله ما افزایش نخواهد داد؛ مگر آنکه مدعیات ما از سوی منابع مهم و ارزشمندی پشتیبانی شود. در حین نگارش مقاله، ممکن است ما بارها نظرات خود را رد کنیم و تغییر دهیم و این می‌تواند به تقویت و انسجام بیشتر مطلب بیانجامد.


آداب، سنت‌ها، اصول و عقاید قومی، ملی و مذهبی

به آداب، سنت‌ها، اصول و عقاید قومی، ملی و مذهبی و همین طور مبانی اخلاق همیشه احترام بگذارید و از هر گونه گرایش به تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیدتی و قومی و تبلیغ خصومت‌آمیز در این زمینه‌ها و همچنین تشویق به جنگ تجاوز طلبانه توسعه طلبانه علیه کشورهای دیگر خودداری کنید.


حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد

احترام به حیثیت شخصی و حریم خصوصی افراد،خودداری از توهین و تهمت و افتراء نسبت به اشخاص،حمایت خاص از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان و اقلیت‌ها از وظایف مهم روزنامه‌نگاران بشمار می‌رود.


جهت‌گیری تبعیض‌آمیز

جهت‌گیری تبعیض‌آمیز و قضاوت درباره گرایش‌های قومی،مذهبی و جنسی در مورد اشخاص، خلاف اصول اخلاق حرفه‌ای است.


اخلاق روزنامه‌نگاری

اخلاق روزنامه‌نگاری حکم می‌کند که هرگاه خطری برای فرد به دلیل انتشار مطلبی در مورد گرایش قومی، مذهبی یا جنسی او ایجاد شود و فرد اعتراضی داشته باشد، مسأله امنیت جانی و مالی فرد از همه‌چیز مهم‌تر است.


خشونت کلامی

خشونت کلامی به اشخاص در محصولات رسانه‌ای می‌تواند پیگرد قانونی نیز داشته باشد. انتشار مطالب و یا تولید محصولات فرهنگی‌ای که تبعیض اجتماعی علیه اشخاص را تبلیغ می‌کنند، صحیح نیست.


پرهیز از جانبداری سیاسی، قومی و مذهبی

فعالیت عرصه سوم برای صلح، حقوق بشر و دموکراسی به معنای موضع‌گیری به نفع یا به ضرر هیچ یک از احزاب و گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی نیست. عرصه سوم حمایت از حقوق کلیه گروه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی را وظیفه ذاتی خود می‌‌داند، اما هیچ تعهدی برای تقویت و حمایت از مواضع شخصی و سازمانی آنان ندارد. از این رو از انتشار مطالبی که بدین منظور نگارش شود پرهیز می‌کند.


گرایش جنسی افراد

گرایش جنسی افراد، مسأله‌ای خصوصی است بنابراین در مورد گرایش جنسی افراد تجسس نکنید؛ زیرا خالف اصول اخالق حرفه‌ای است و تبعیض جنسی و جنسیتی محسوب می‌شود. قبل از مصاحبه با فردی که گرایش جنسی او موضوع مصاحبه خواهد بود، از فرم‌های اجازه نامه استفاده کنید. به دلیل اینکه گفتمان حوزه‌ی مطالعات جنسیت و گرایش جنسی هم در چهارچوب علوم‌پزشکی و هم در چهارچوب فلسفه، در کشورهای غربی شکل گرفته است، بسیاری از مفاهیم به شکل اولیه‌ی آن به زبان‌های غیرفارسی مطرح شده‌اند.

معادل‌یابی برای این مفاهیم و واژگان، تبدیل به چالشی بزرگ در زبان فارسی شده است. از واژه سکس گرفته تا واژگان مختلف در توصیف گرایش‌های جنسی، هنوز معادل‌های مناسبی در زبان فارسی ساخته  نشده است. بسیاری پیشنهاد می‌کنند که این واژگان همان‌طور که در  زبان‌های غربی استفاده می‌شوند، به فارسی نوشته شوند. به عنوان مثال: لزبین = همجنس‌گرای زن را به فارسی نیز بنویسیم لزبین.