کمک شما تضمین کننده ادامه فعالیت سازمان عرصه سوم است، سازمانی متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و محققانی که می توانند در راستای تحقق مطالبات مدنی فعالیت‌های چشم‌گیری انجام دهند.

آمار مخاطبان عرصه سوم در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به بیش از ۱.۳ میلیون نفر رسیده و رسانه‌های اجتماعی ما نیز تا این لحظه با رشد چشمگیر۳۰۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۶ مواجه بوده است.

عرصه سوم متعهد به اشتراک گذاری محتوای خود از موثرترین راه ممکن است. اکثر محتویات ما از طریق دنیای مجازی قابل دسترس است.

 سازمان های دیگر هم می‌توانند مطالب ما را به اشتراک بگذارند و این کار را انجام می دهند!  اینجاست کمک شما اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که ما می‌توانیم با کمک‌های شما محتوای  خود را در دیگر شبکه‌های اطلاع رسانی توزیع کنیم.

کمک‌های شما به هر میزان که باشد به ما کمک می کند، مخصوصا اگر این کمک‌ها ماهانه در اختیار عرصه سوم قرار گیرد.

پرداخت توسط Paypal


پرداخت توسط ideal

مخصوص هلند