اطلس جامعه مدنی

اطلس جامعه مدنی پروژه‌ای است که سوی از عرصه سوم برنامه ریزی شده است. در این پروژه ما پای صحبت کنشگران مدنی در سراسر جهان نشسته‌ایم تا داستان‌ها و فعالیت‌های روزمره‌ی آنها را برایتان نقل کنیم. این پروژه تلاش می‌کند موفقیت‌ها و شکست‌های جامعه‌مدنی در دنیا را با شما به اشتراک بگذارد.

هدف اصلی «اطلس جامعه مدنی» بالا بردن مهارت و دانش شماست. این اطلس، آزمون و خطای سازمان‌ها و افراد موفق در عرصه‌های گوناگون جامعه مدنی و رویکرد آنان در برابر موانع و چالش‌های پیش روی خود را به شما منتقل خواهد کرد.

شما می‌توانید مجموعه مقالات و مصاحبه‌های آموزشی متعدد ما در حوزه سازمان‌های مدنی را در وب‌سایت پروژه اطلس جامعه مدنی مطالعه کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

آدرس وب سایت:‌ http://www.civilsocietyhowto.org