اطلس جامعه مدنی پروژه‌ای است که سوی از عرصه سوم برنامه ریزی شده است. در این پروژه ما پای صحبت کنشگران مدنی در سراسر جهان نشسته‌ایم تا داستان‌ها و فعالیت‌های روزمره‌ی آنها را برایتان نقل کنیم. این پروژه تلاش می‌کند موفقیت‌ها و شکست‌های جامعه‌مدنی در دنیا را با شما به اشتراک بگذارد.

هدف اصلی «اطلس جامعه مدنی» بالا بردن مهارت و دانش شماست. این اطلس، آزمون و خطای سازمان‌ها و افراد موفق در عرصه‌های گوناگون جامعه مدنی و رویکرد آنان در برابر موانع و چالش‌های پیش روی خود را به شما منتقل خواهد کرد.

شما می‌توانید مجموعه مقالات و مصاحبه‌های آموزشی متعدد ما در حوزه سازمان‌های مدنی را در وب‌سایت پروژه اطلس جامعه مدنی مطالعه کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

آدرس وب سایت:‌ http://www.civilsocietyhowto.org