نام:
حسن
نام خانوادگی:
فاخری
نام پدر:
محمد تقی
تاریخ تولد:
۱۳۰۲
تاریخ فوت:
۱۳۹۵
محل تولد:
تهران-تهران
تحصیلات:
کارشناسی ارشد حقوق
محل تحصیل:
دانشگاه تهران
نوع عضویت:
حقوقدان
سال ورود:
۱۳۶۲
سن ورود:
۶۰ سال
مدت حضور:
۱۲ سال
دوره:
اول/دوم
سمت:
بدون سمت


حسن فاخری در دهه ۱۳۲۰ عضو ترکیب اصلی تیم فوتبال شاهین بود. او علاوه بر فوتبال در سال‌های پیش از انقلاب به امر وکالت مشغول بود و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ابتدا به سمت معاون اولی دادستان کل کشور منصوب شد. فاخری در سال‌های پس از انقلاب به عضویت مادام العمر هیات امنای باشگاه شاهین نیز درآمد. 

در سال ۱۳۶۲ شورای عالی قضایی، فاخری که آن زمان معاون اول دادستان کل کشور بود را به مجلس اول معرفی کرد تا بتواند با اخذ رای مثبت نمایندگان به عضویت شورای نگهبان در آید. فاخری تا سال ۱۳۷۴به مدت ۱۲ سال عضو شورای نگهبان بود. او در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷ نیز به عنوان نامزد تصدی عضویت حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شد که نتوانست آرای کافی را برای این موضوع بدست آورد.

فاخری در سال ۱۳۹۰و در سن ۸۸ سالگی با ۶۴ سال سابقه خدمت در سیستم قضایی ایران بازنشسته شد. حسن فاخری در مهر ماه سال ۹۵ در سن ۹۳ سالگی چشم از دنیا فروبست.

اطلاع بیشتری از زندگی او در دست نیست.

سوابق: معاون اول دادستان کل کشور، دادیار دیوان عالی کشور، مستشار دیوان عالی کشور، رئیس اداره عفو و بخشودگی دادگستری و رئیس شعبه پنجم دیوان عالی کشور