سمن

آگوست 16, 2010

آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی و اقلیت­های دینی مربوط به قانون احزاب

عرصه سوم: قوانين براي اينكه به مرحله اجرا برسند بايد تبديل به آئين نامه و بخشنامه­هاي اداري بشوند. اصل 138 قانون اساسي مقام تصويب آئين نامه را حسب مورد هيأت وزيران و نيز هر يك از وزرا قرار داده است. بر اين اساس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزارت كشور، آئين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيت­ها، انجمن­هاي سياسي و صنفي و انجمن­هاي اسلامي و اقليت­هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را به شرح ذيل تصويب نمود. در هر حال آئين نامه­هاي اداري نبايد مغاير با قوانين (مقررات برتر) باشند.
آگوست 16, 2010

قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی

فصل اول- تعاريف ماده 1- حزب, جمعيت, انجمن, سازمان سياسي و امثال آن­ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص […]
آگوست 16, 2010

قانون تجارت مصوب سیزدهم اردی بهشت ماه 1311

عرصه سوم- قانون تجارت ايران نخستين قانون عادي مي­باشد كه به موضوع مؤسسات غير تجاري پرداخته است. اهميت اين قانون از اين رو است كه اولاً آغازگر تدوين قوانين و مقررات مربوط در ايران بوده و ثانياً در فقدان قانوني كه مستقيماً به موضوع مؤسسات غير تجاري بپردازد، به عنوان قانون مادر هنوز در دادگاهها قابل استناد است.
آگوست 16, 2010

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

عرصه سوم: مواد 584 و 585 قانون تجارت وظيفه رسيدگي به ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري را به عهده وزارت عدليه- وزارت دادگستري كنوني- نهاده بود. وزارت مزبور در تاريخ 20 مرداد ماه 1315 هجري شمسي آئين نامه­اي را در اين باره تصويب نموده بود ولي به خاطر برخي نواقص، مجدداً آئين نامه زير را در سال 1337 به تصويب رسانيد. اين آئين نامه به علاوه مواد فوق الذكر قانون تجارت و علي الخصوص مادتين 584 و 585 مهمترين منابع حقوقي است كه امروزه بر مبناي آن‌ها عمل مي‌شود.
آگوست 16, 2010

اصولی از قانون اساسی مصوب 1358 و اصلاحی 1368

عرصه سوم: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مانند قانون اساسي مشروطه توجهي خاص به انجمن­ها و تشكل­هاي مدني مبذول داشته است. بارزترين جلوه اين توجه را مي­توان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بديهي است ماهيت قوانين اساسي به گونه­اي است كه بدون تصويب قوانين عادي در خصوص اجرايي نمودن اصول آن، ماهيت شعاري داشته و نتايج چنداني در بر نخواهند داشت.
آگوست 16, 2010

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

عرصه سوم: هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده 47 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را تصويب نمود.
آگوست 16, 2010

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عرصه سوم:- وزارت علوم و فناوري يكي از مراجع مهمي است كه صلاحيت صدور مجوز و نظارت بر فعاليت نهادهاي مدني را كه در حيطه آموزشي فعاليت مي­كنند، بر عهده دارد. قانون اهداف و وظايف و تشكيلات وزارت مزبور كه در 13 ماده و 9 تبصره در سال 1383 به تصويب رسيده است، داراي مقرراتي در خصوص مؤسسات آموزشي غير دولتي مي­باشد. به همين خاطر، مواد مربوطه را مورد توجه قرار داده­ايم.