سمن

دسامبر 13, 2011

آخرین گزارش آماری نقض حقوق بشر

 عرصه سوم – هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشردرایران از بیست ماه پیش تا کنون اقدام به انتشارآمارماهانه موارد نقض حقوق بشر درایران کرده است. درآخرین […]
دسامبر 12, 2011

وظیفه مخاطب بودن

عرصه سوم- رضا حاج حسینی:  ازمجموعه نقش‌هایی که هنرمند در یک جامعه دارد،‌ یکی هم می‌تواند روشنگری وآگاهی بخشی برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و جامعه […]
دسامبر 8, 2011

نسرین ستوده را فوراً آزاد کنید

عرصه سوم – درآستانه دهم سپتامبر روزجهانی حقوق بشر کمپین بین‌المللی حقوق بشردرایران کارزار جدیدی را برای آزادی نسرین ستوده وکیل برجسته زندانی آغاز کرده است. […]
دسامبر 6, 2011

پیام پنج دانشجوی زندانی به مناسبت شانزدهم آذر

عرصه سوم- شانزدهم آذر روز دانشجو درایران است. روز گرامی داشت خاطره همه دانشجویانی که به خاطر دفاع ازآزادی و جنبش دموکراسی خواهی درایران بپا خواسته […]
اکتبر 17, 2011

متن کامل گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران A/66/374 تاریخ ثبت در مجمع عمومی ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تاریخ پخش عمومی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ یادداشت دبیر کل سازمان […]
اکتبر 12, 2011

آخرین نظرسنجی انجمن پژوهشگران ایران

ارزیابی دیدگاه ایرانیان درمورد جنبش های آزادی خواهی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سایت انجمن پژوهشگران ایران گزارش آخرین نظرسنجی خود درسال1390 را درمورد دیدگاهای […]
اکتبر 12, 2011

انجمن پژوهشگران ایران

 انجمن پژوهشگران ایران یکی از بنیادهای ارزشمند تحقیقی غیر دولتی در بیست سال اخیر است که با همت گروهی ازمحققان جامعه شناس و متفکرین ایرانی درجهان […]
جولای 18, 2011

توانا: آموزشکده آنلاین جامعه مدنی

آموزش شهروندان نقش مهمی در ساختن نهادهای حقوق بشری، در ایجاد برابری جنسیتی، در دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و سرانجام در احیای دموکراسی […]
می 5, 2011

بیانیه شیرین عبادی به همراه رهبران اتحادیه ها، مدافعان حقوق بشر و عفو بین الملل در حمایت از منصور اسانلو و کارگران ایران

حقوق کارگران، حقوق بشر ميباشد کارگران ايرانی نيز مستحق برخورداری از حقوق بشر ميباشند ما کارگران ، اعضاء اتحاديه کارگران و فعالان حقوق بشرو عضوی از […]