سمن

فوریه 27, 2012

کانون مستقل وکلا وشش دهه مبارزه برای استقلال قضایی درایران

عرصه سوم- هفتم اسفند ماه برای حقوق دانان، وکلا ومشاوران قضایی درایران روزی مهم و تاریخی است. روزی که در 58 سال پیش کانون مستقل وکلای ایران […]
فوریه 20, 2012

راهنمای کارزارخشونت پرهیز

بخش سوم برگردان: نعیمه دوستدار در دوران معاصر، جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیزکه بدون به کارگیری روش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، بخش […]
فوریه 16, 2012

قانون جدید مجازات اسلامی: تغییر یا فریب؟

 نعیمه دوستدار  سه هفته پیش، سخنگوی شورای نگهبان درایران، خبرازتایید چند طرح و لایحه داد که قانون مجازات اسلامی یکی از آن‌ها بود. قانون مجازات اسلامی، همواره […]
فوریه 16, 2012

به سانسور و کنترل اینترنتی درایران اعتراض کنید

عرصه سوم- کنترل اینترنت، سایت ها، ورسانه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر درایران بخش مهمی از سیاست سانسورهمه جانبه دولت اسلامی درمحدود کردن دسترسی شهروندان […]
فوریه 14, 2012

با شرکت درراه پیمایی سکوت علیه نقض حقوق بشردرایران اعتراض کنید

عرصه سوم- آیا می‌توان دموکراسی و حاکمیت قانون مبتنی بر مصوبات نمایندگان مردم را بدون داشتن حقوق ابتدایی و بدیهی مانند آزادی گردهمایی و تجمع مسالمت […]
فوریه 9, 2012

درآستانه انقلاب بهمن به حصرخانگی رهبران جنبش اعتراضی پایان دهید

عرصه سوم- جامعه ایرانی در آستانه سالروز انقلاب بهمن و هم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی همچنان با تشدید نقض حقوق بشر و بازداشت های […]
فوریه 7, 2012

به تحریم اقتصادی وجنگ افروزی علیه ایران اعتراض کنید

عرصه سوم- تا چند روز دیگر سالروز انقلاب ایران در بیست و دوم بهمن و هم سالروز خونین بیست و پنجم بهمن روزهمبستگی مردم ما با […]
فوریه 6, 2012

به تهدید و آزاراعضای خانواده کارکنان بی بی سی فارسی پایان دهید

عرصه سوم -اکنون ماه هاست که رسانه‌های دولتی درایران روزنامه نگاران ایرانی بخش بی بی سی فارسی را با اتهامات بی‌اساس متهم می کنند. ازجمله کارکنان […]
فوریه 6, 2012

تظاهرات اعتراضی درهشتاد شهرامریکای شمالی علیه تحریم ها و جنگ علیه ایران

عرصه سوم – تشدید تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و جهان غرب علیه ایران و تهدیدات اسراییل درمورد احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران […]