سمن

بهمن ۱۰, ۱۳۹۰

هرجا که جمع شویم، نامش خانه سینماست

هومن عسکری «چه آبرویی؟ مملکت را تعطیل کنیم دارالایتام دایر کنیم درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می‌آید. قحطی است، دوا نیست، مرض […]
بهمن ۶, ۱۳۹۰

راهنمای کارزار خشونت پرهیز

برگردان: نعیمه دوستدار  تقویت کمپین ها در دوران معاصر، جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیزکه بدون به کارگیری روش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، […]
بهمن ۳, ۱۳۹۰

ضرروت تشکیل هسته های فعالیت اجتماعی

حرکت زیر پوست شهر عرصه سوم– جنبش‌ها و فعالیت های مردمی و مدنی درهفته‌های قبل و دوران پس ازانتخابات جنجال‌ برانگیزریاست‌جمهوری درخرداد‌ماه سال‌۱۳۸۸، رشد و گسترش چشم‌گیری […]
دی ۲۹, ۱۳۹۰

روزنامه نگاران زندانی را آزاد کنید

عرصه سوم- در روزهای آخردی ماه جاری روند رو به افزایش نقض حقوق بشردرایران با دستگیری دو روزنامه‌نگار زن به نام های پرستو دوکوهکی و مرضیه […]
دی ۲۷, ۱۳۹۰

آسیه امینی برنده جایزه انجمن جهانی قلم وبنیاد اکسفام نوویب شد

باردیگریک کنشگر حوزه زنان برنده یک جایزه بین‌المللی شد. عرصه سوم- آسیه امینی شاعر، روزنامه‌نگاروفعال جنبش زنان برنده جایزه  مشترک انجمن جهانی قلم و بنیاد بین‌المللی […]
دی ۲۶, ۱۳۹۰

سینمای ایران دربحران

خانه به دوشی سینما عرصه سوم- رضا حاج جسینی: فایده انحلال خانه سینما چیست وچراحکومت ایران با نهادهای صنفی رابطه‌ای آشتی‌ناپذیر دارد؟ وجود انجمن‌ها و تشکل‌های […]
دی ۲۲, ۱۳۹۰

سالنامه ی آماری ونموداری نقض حقوق بشردرایران درسال ۲۰۱۱

 عر صه سوم- هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشردرایران، موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرایران را ماهانه برروی سایت خود منتشرمی کند. این مرکزهم چنین آماراطلاعات ثبت […]
دی ۲۲, ۱۳۹۰

راهنمای مبارزه بدون خشونت!

عرصه سوم– در دوران معاصرجنبش‌های مردمی مسالمت آمیز که بدون به کارگیریروش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، بخش عمده، پرطرفدارومشهور جنبش‌های اجتماعی را […]
دی ۱۹, ۱۳۹۰

گزارش سالانه بنیاد عرصه سوم

نامه‌ ی رئیس هیئت مدیره بنیاد عرصه سوم خوانندگان عزیز، هدف اولیه بنیاد عرصه سوم کمک به پایه گذاری یک جامعه مدنی سالم وسرزنده درایران است. […]