سمن

آگوست 2, 2012

برهم افزایی، رازقدرت جنبش های اجتماعی

 علی افشاری  یکی از خصوصیات مهم جنبش های اجتماعی هم افزایی است. هم افزایی یا سینرژی در حالت کلی بدین معنا است که دو یا چند […]
آگوست 2, 2012

بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشردردفاع اززندانیان سیاسی وعقیدتی

    عرصه سوم – وضعیت زندانیان عقیدتی وسیاسی درایران روز به روز بدتر می‌شود. آنان اغلب نه فقط از حقوق انسانی اولیه خود محرومند بلکه در […]
جولای 30, 2012

جامعه مدنی و ویژگی‌های آن

عرصه سوم- برای برپایی، شکوفایی و رشد یک جامعه مدنی پویا و قدرت مند که در حوزه عمومی حاضر، ناظر و تأثیر گذار باشد، دردرجه اول […]
جولای 30, 2012

جامعه مدنی درآینه اخبار

عرصه سوم- گزارش پریسا کاکایی از مهمترین اخبار جامعه مدنی هفته آخر تیرماه و آغاز مرداد را می خوانید.  سازمان های غیر دولتی  سازمان مردم نهاد […]
جولای 28, 2012

حمایت از کودکان کار مسئولیتی جمعی است

  عرصه سوم – کودکان کار و خیابابی اصطلاحی است که در چند سال اخیر درمورد اطفالی که در معابر و فضای عمومی درشهرهای بزرگ به […]
جولای 16, 2012

جامعه مدنی درآینه اخبار

  عرصه سوم– اخبار اعتراضات مدنی شهروندان ایرانی به فقدان آزادی فردی، تبعیضات جدید علیه مهاجریی افغان و اعتراض به بازداشت روزنامه نگاران را به همراه […]
جولای 9, 2012

جامعه مدنی درآینه اخبار

عرصه سوم– اخبارروزانه مربوط به حوزه فعالیت های مدنی درایران با کمال تأسف اغلب مملو از موارد نقض حقوق بشر واعمال خشونت مشروعیت یافته درقانون علیه […]
جولای 5, 2012

گردهمایی اعتراضی معلولان دربرابرسازمان بهزیستی

عرصه سوم– اعتراض و اعتصاب در ماه های اخیر میان اقشار کم درآمد جامعه درایران بالا گرفته است. این تنها کارگران، معلمان و یا مهاجران افغانی […]
جولای 3, 2012

جامعه مدنی در آینه اخبار

عرصه سوم – تحریم های جدید اقتصادی علیه ایران درشرایطی آغاز می‌شوند که فشاراقتصادی کمرشکن اقشارتهی دست جامعه را بیش از پیش پریشان و آسیب‌پذیر کرده […]