همه پست ها

بهمن ۲۷, ۱۳۹۰

قانون جدید مجازات اسلامی: تغییر یا فریب؟

 نعیمه دوستدار  سه هفته پیش، سخنگوی شورای نگهبان درایران، خبرازتایید چند طرح و لایحه داد که قانون مجازات اسلامی یکی از آن‌ها بود. قانون مجازات اسلامی، همواره […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۰

به سانسور و کنترل اینترنتی درایران اعتراض کنید

عرصه سوم- کنترل اینترنت، سایت ها، ورسانه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و تویتر درایران بخش مهمی از سیاست سانسورهمه جانبه دولت اسلامی درمحدود کردن دسترسی شهروندان […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۰

با شرکت درراه پیمایی سکوت علیه نقض حقوق بشردرایران اعتراض کنید

عرصه سوم- آیا می‌توان دموکراسی و حاکمیت قانون مبتنی بر مصوبات نمایندگان مردم را بدون داشتن حقوق ابتدایی و بدیهی مانند آزادی گردهمایی و تجمع مسالمت […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۰

درآستانه انقلاب بهمن به حصرخانگی رهبران جنبش اعتراضی پایان دهید

عرصه سوم- جامعه ایرانی در آستانه سالروز انقلاب بهمن و هم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی همچنان با تشدید نقض حقوق بشر و بازداشت های […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۰

به تحریم اقتصادی وجنگ افروزی علیه ایران اعتراض کنید

عرصه سوم- تا چند روز دیگر سالروز انقلاب ایران در بیست و دوم بهمن و هم سالروز خونین بیست و پنجم بهمن روزهمبستگی مردم ما با […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۰

نقش شبکه‌های اجتماعی درطرح بحران محیط زیست درایران

عرصه سوم- درسالهای اخیر مشکلات و پیامدهای ناشی از بحران محیط زیست درایران بشدت افزایش یافته و فقدان یک سیاست جدی و کارآمد دراین زمینه به نگرانی […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۰

به تهدید و آزاراعضای خانواده کارکنان بی بی سی فارسی پایان دهید

عرصه سوم -اکنون ماه هاست که رسانه‌های دولتی درایران روزنامه نگاران ایرانی بخش بی بی سی فارسی را با اتهامات بی‌اساس متهم می کنند. ازجمله کارکنان […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۰

تظاهرات اعتراضی درهشتاد شهرامریکای شمالی علیه تحریم ها و جنگ علیه ایران

عرصه سوم – تشدید تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و جهان غرب علیه ایران و تهدیدات اسراییل درمورد احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۰

تحریم انتخابات : آری یا نه؟

 حرکت معکوس به سوی دموکراسی عرصه سوم- رضا حاج حسینی: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران، رسانه‌های حکومتی […]