همه پست ها

مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

اصولی از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۶۸

عرصه سوم: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مانند قانون اساسي مشروطه توجهي خاص به انجمن­ها و تشكل­هاي مدني مبذول داشته است. بارزترين جلوه اين توجه را مي­توان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بديهي است ماهيت قوانين اساسي به گونه­اي است كه بدون تصويب قوانين عادي در خصوص اجرايي نمودن اصول آن، ماهيت شعاري داشته و نتايج چنداني در بر نخواهند داشت.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

عرصه سوم: هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده 47 اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را تصويب نمود.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عرصه سوم:- وزارت علوم و فناوري يكي از مراجع مهمي است كه صلاحيت صدور مجوز و نظارت بر فعاليت نهادهاي مدني را كه در حيطه آموزشي فعاليت مي­كنند، بر عهده دارد. قانون اهداف و وظايف و تشكيلات وزارت مزبور كه در 13 ماده و 9 تبصره در سال 1383 به تصويب رسيده است، داراي مقرراتي در خصوص مؤسسات آموزشي غير دولتي مي­باشد. به همين خاطر، مواد مربوطه را مورد توجه قرار داده­ايم.