همه پست ها

مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عرصه سوم:- وزارت علوم و فناوري يكي از مراجع مهمي است كه صلاحيت صدور مجوز و نظارت بر فعاليت نهادهاي مدني را كه در حيطه آموزشي فعاليت مي­كنند، بر عهده دارد. قانون اهداف و وظايف و تشكيلات وزارت مزبور كه در 13 ماده و 9 تبصره در سال 1383 به تصويب رسيده است، داراي مقرراتي در خصوص مؤسسات آموزشي غير دولتي مي­باشد. به همين خاطر، مواد مربوطه را مورد توجه قرار داده­ايم.