همه پست ها

مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

آئین نامه اجرایی انجمن­های اسلامی واحدهای اداری موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی، صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده

عرصه سوم: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۴۲۲/م مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ وزارت کشور، آئین نامه اجرایی انجمن­های اسلامی واحدهای اداری را به […]
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

آئین نامه اجرایی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب

عرصه سوم: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸ با توجه به نامه شماره ۵۳۷۴/۶۴ مورخ ۳۱/۱/۶۶ ریاست جمهوری تصویب نمودند تا آئین نامه اجرایی واحدهای صنفی […]
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عرصه سوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يكي از مهمترين نهادهاي عهده دار امر فرهنگ در كشور است. اين وزارت به موجب قانون يكي از مراجعي است كه صلاحيت صدور مجوز براي انجمنها، تشكلها و مؤسسات فرهنگي و هنري دارد.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات فعلي ايران در سال 1364 تصويب شده و سپس در سال 1379 اصلاحات آن نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

آئین نامه اجرایی فعالیت احزاب، جمعیت­ها، انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی و اقلیت­های دینی مربوط به قانون احزاب

عرصه سوم: قوانين براي اينكه به مرحله اجرا برسند بايد تبديل به آئين نامه و بخشنامه­هاي اداري بشوند. اصل 138 قانون اساسي مقام تصويب آئين نامه را حسب مورد هيأت وزيران و نيز هر يك از وزرا قرار داده است. بر اين اساس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پيشنهاد شماره 43/4/2006 مورخ 31/1/1361 وزارت كشور، آئين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيت­ها، انجمن­هاي سياسي و صنفي و انجمن­هاي اسلامي و اقليت­هاي ديني مربوط به قانون مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي را به شرح ذيل تصويب نمود. در هر حال آئين نامه­هاي اداري نبايد مغاير با قوانين (مقررات برتر) باشند.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی

فصل اول- تعاریف ماده ۱- حزب, جمعیت, انجمن, سازمان سیاسی و امثال آن­ها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص […]
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

قانون تجارت مصوب سیزدهم اردی بهشت ماه ۱۳۱۱

عرصه سوم- قانون تجارت ايران نخستين قانون عادي مي­باشد كه به موضوع مؤسسات غير تجاري پرداخته است. اهميت اين قانون از اين رو است كه اولاً آغازگر تدوين قوانين و مقررات مربوط در ايران بوده و ثانياً در فقدان قانوني كه مستقيماً به موضوع مؤسسات غير تجاري بپردازد، به عنوان قانون مادر هنوز در دادگاهها قابل استناد است.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

عرصه سوم: مواد 584 و 585 قانون تجارت وظيفه رسيدگي به ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري را به عهده وزارت عدليه- وزارت دادگستري كنوني- نهاده بود. وزارت مزبور در تاريخ 20 مرداد ماه 1315 هجري شمسي آئين نامه­اي را در اين باره تصويب نموده بود ولي به خاطر برخي نواقص، مجدداً آئين نامه زير را در سال 1337 به تصويب رسانيد. اين آئين نامه به علاوه مواد فوق الذكر قانون تجارت و علي الخصوص مادتين 584 و 585 مهمترين منابع حقوقي است كه امروزه بر مبناي آن‌ها عمل مي‌شود.
مرداد ۲۵, ۱۳۸۹

اصولی از قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۶۸

عرصه سوم: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مانند قانون اساسي مشروطه توجهي خاص به انجمن­ها و تشكل­هاي مدني مبذول داشته است. بارزترين جلوه اين توجه را مي­توان در اصول 24، 26 و 104 مشاهده نمود. بديهي است ماهيت قوانين اساسي به گونه­اي است كه بدون تصويب قوانين عادي در خصوص اجرايي نمودن اصول آن، ماهيت شعاري داشته و نتايج چنداني در بر نخواهند داشت.