دیده بان جامعه مدنی

ژانویه 19, 2011

پیاده نظام ارتش سایبری

مردمک: امین ثابتی، در یادداشتی که برای مردمک‌ نوشته‌است، به بررسی گروه بزرگ وبلاگ‌های نوظهور پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ می‌پردازد و آنها را «پیاده نظام‌هایی» […]
ژانویه 15, 2011

خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران

عرصه سوم: مجلس شورای اسلامی بررسی پیش‌نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده در دستور کار خود قرار داده است و این طرح پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تخصصی امور اجتماعی در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است.عرصه سوم با اعتقاد به اینکه این طرح در راستای کنترل هرچه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی است، به بررسی و تحلیل آن پرداخته است
ژانویه 7, 2011

تهاجم به جامعه مدنی

عرصه سوم:روش‌های نظام‌مند تضعیف جامعه مدنی در ایران در این گزارش بیش از اینکه به موارد فردی یا سازمانی نقض حقوق بشر معطوف باشد، به‌دنبال طرح الگوی نهفته نقض حقوق بشردر ایران است. طرحی که همه بخش‌های مختلف جامعه را از طریق آزار و اذیت افراد و سازمان‌ها هدف قرار داده‌ است. تلاش ما در این گزارش، تبیین بستر نهفته در آزار افراد و تحلیل شرایط داخلی است که به حمله به فعالان جامعه مدنی منجر شده ‌است.
دسامبر 16, 2010

تلاش برای قانونمند کردن سلطه نظامی امنیتی بر سازمان‌های جامعه مدنی

عرصه سوم:دولت در حال سازماندهی آن دسته از سازمان‌های جامعه مدنی است که همچنان می‌خواهند در حوزه‌های اجتماعی فعال بمانند و به تصور دولت، ظرفیت تبعیت از دولت اقتدارگرا را دارند. این سازماندهی در تداوم سرکوب جنبش حقوق مدنی ایران است و حاکمیت تلاش می‌کند از تجربه کوتاه اما بسیار سنگین یک‌سال و نیم گذشته در قلع و قمع سازمان‌های جامعه مدنی استفاده کرده و با پیش بینی‌های لازم در قانون، بطور قانونمند مانع ادامه فعالیت سازمان‌های پیشتاز در نقد قدرت شود.