دیده بان جامعه مدنی

آذر ۱۰, ۱۳۹۰

روز اول دسامبر روزجهانی مبارزه با بیماری ایدز

عرصه سوم –از بیست و سه سال پیش روز اول دسامبر برابر با دهم آذر ماه به روز مبارزه جهانی با ایدز اختصاص یافته است. در […]
آذر ۸, ۱۳۹۰

تلاش جوانان ایرانی تبار برای توجه جامعه بین‌المللی به مسأله حقوق بشر درایران

 عرصه سوم – یکی از پیامد های چشمگیر آخرین انتخابات ریاست جمهوری درایران، اوج گیری جنبش فراگیرسبزدرکشوروهم درمیان ایرانیان مهاجر بود. این جنبش اعتراضی برای نسل […]
آذر ۱, ۱۳۹۰

تظاهرات صدها کارگر درمقابل مجلس اسلامی دراعتراض به قانون کار

عرصه سوم- خبرگزاری های داخلی و خارجی خبرنخسیتن گردهمایی خیابانی واعتراضی کارگران به تغییرات « پیش نویس قانون کار» را در روز اول آذر ماه منتشر […]
آذر ۱, ۱۳۹۰

سازمان ملل نقض حقوق بشر درایران را محکوم کرد

 عرصه سوم-هشتاد و شش کشورعضو سازمان ملل قطعنامه جدیدی را درمورد نقض شدید حقوق بشر در ایران تصویب کردند. برای چهارمین بار در دوماه گذشته موضوع […]
آبان ۳۰, ۱۳۹۰

نگاهی از درون به جامعه ایران

عرصه سوم- گزارش خلاصه بخش دوم کنفرانس برلین جامعه مدنی درایران بعدازظهر روزاول کنفرانس به بررسی جامعه مدنی وحقوق بشر درایران اختصاص داشت. این بخش با خواندن […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۰

تجارت مرگ

عرصه سوم – مأمورانی که دندان های جلویی سعید پورحیدررا شکستند، رازی تلخ را هم با این خبرنگار مخالف رژیم ایران درمیان گذاشتند: اینکه پورحیدر وامثال […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۰

نگاهی از درون به جامعه ایران

عرصه سوم- گزارشی از کنفرانس برلین در یازدهم و دوازدهم نوامبر ۲۰۱۱  کنفرانس «نگاهی از درون به جامعه ایران» به همت یک شبکه نوپا و مدنی […]
آبان ۱۷, ۱۳۹۰

آیا می دانید درایران چه می گذرد

عرصه سوم . شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دعوت وزارت امور خارجه هلند، شانزدهم آبان جاری در مرکز […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۰

تا خیلی دیر نشده اقدام کنید

 گروهی از فعالان سیاسی و مدنی در بند، درآستانه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلام با انتشار بیانیه ای در مورد عواقب وخیم سیاست های غیردموکراتیک […]