عرصه سوم

آذر ۲۹, ۱۳۹۰

سازمان ملل و محکومیت نقض حقوق بشردرایران

عرصه سوم- مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه‌ خود علیه نقض حقوق بشر درایران را به تصویب رساند. روزدوشنبه ۲۸ آذرماه جاری مطابق […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

نامه زنان کرد به احمد شهید

عرصه سوم– گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض شدید حقوق بشر در ایران با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان حقوق […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

عصیان جامعه مدنی

عرصه سوم- مصاحبه با غسان عثمانی، عضو جنبش دانشجویی تونس درمصاحبه پیش رو، آرتورو دِسیمونه با غسان عثمانی، کنشگر دانشجویی تونسی به گفت‌و‌گو می‌پردازد. غسان در […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۰

آخرین گزارش آماری نقض حقوق بشر

 عرصه سوم – هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشردرایران از بیست ماه پیش تا کنون اقدام به انتشارآمارماهانه موارد نقض حقوق بشر درایران کرده است. درآخرین […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۰

دغدغه دوستان دربند

عرصه سوم- تلاش‌های کنشگران جوان ایرانی برای جلب افکارعمومی جهان به فقدان دموکراسی وآزادی بیان درایران وکوشش آنان برای آزادی همه زندانیان سیاسی وفعالین مدنی درسال […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۰

درروزجهانی دفاع ازحقوق انسان ها ازهمه قربانیان نقض حقوق بشردرایران دفاع کنیم

 عرصه سوم – دهم دسامبرروزجهانی حقوق بشراست. روزی که هرساله جایزه صلح نوبل به کوشندگان راه آزادی و برابری اهدا می شود. مدافعان حقوق بشر درسراسر دنیا […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۰

نسرین ستوده را فوراً آزاد کنید

عرصه سوم – درآستانه دهم سپتامبر روزجهانی حقوق بشر کمپین بین‌المللی حقوق بشردرایران کارزار جدیدی را برای آزادی نسرین ستوده وکیل برجسته زندانی آغاز کرده است. […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۰

مصاحبه با مهناز افخمی مدیرسازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت

عرصه سوم – مهناز افخمی، وزیرپیشین امورزنان دردوران قبل ازانقلاب ومدیر فعلی سازمان بین‌المللی زنان برای آموزش و مشارکت است. افخمی تلاش یکصد ساله اخیرزنان ما برای […]
آذر ۱۵, ۱۳۹۰

پیام پنج دانشجوی زندانی به مناسبت شانزدهم آذر

عرصه سوم- شانزدهم آذر روز دانشجو درایران است. روز گرامی داشت خاطره همه دانشجویانی که به خاطر دفاع ازآزادی و جنبش دموکراسی خواهی درایران بپا خواسته […]