اخراج یک‌ دانشجوی بهایی؛ آقای روحانی شما حقوق‌دان بودید!