دوره دوم

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو با مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت شدند.۴۰ نماینده مجلس سوم نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند که در نوع خود اتفاق جدیدی بود.

اکتبر 31, 2019

رد صلاحیت نمایندگان مجلس سوم

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو […]
اکتبر 31, 2019

مخالفت با طرح اصلاح مقررات طلاق

شورای نگهبان طرح مجلس مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد. از جمله موارد پیشنهادی مجلس […]
اکتبر 31, 2019

رد صلاحیت ۶۲ نامزد خبرگان۲

دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان در مهر ۱۳۶۹ و پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. در این دوره ۱۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که […]
اکتبر 31, 2019

اولین تفسیر از اصل ۱۶۴ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثناي‌ مندرج‌ در اصل‌ ۱۶۴ قانون‌ اساسي‌ (مگر به‌ اقتضاي‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصميم‌ رئيس‌ قوة […]
اکتبر 31, 2019

مخالفت با حق ویژه برای نمایندگان

شورای نگهبان با طرح مجلس درباره نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس به دلیل این که آن را مغایر با اصل تساوی عموم برابر دستگاه […]
اکتبر 31, 2019

۵ رد صلاحیت ۷۷ نامزد ریاست جمهوری

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.شورای نگهبان تنها […]
اکتبر 31, 2019

معرفی حقوقدانان جدید شورا

قوه قضاییه شش حقوق دان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به […]