دوره دوم

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو با مجمع روحانیون مبارز رد صلاحیت شدند.۴۰ نماینده مجلس سوم نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند که در نوع خود اتفاق جدیدی بود.

آبان ۹, ۱۳۹۸

رد صلاحیت نمایندگان مجلس سوم

با تفسیر جدیدی که شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات که به عنوان «نظارت استصوابی» ارائه داد ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ و همسو […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

مخالفت با طرح اصلاح مقررات طلاق

شورای نگهبان طرح مجلس مبنی بر اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد. از جمله موارد پیشنهادی مجلس […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

آغاز نظارت استصوابی با تفسیر اصل ۹۹

آغاز نظارت استصوابی! شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی را اعلام کرد. “نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

رد صلاحیت ۶۲ نامزد خبرگان۲

دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان در مهر ۱۳۶۹ و پس از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد. در این دوره ۱۸۰ نفر ثبت‌نام کردند که […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

اولین تفسیر از اصل ۱۶۴ قانون اساسی

شورای نگهبان اولین تفسیر خود از اصل ۱۶۴ را اعلام کرد. «استثنای‌ مندرج‌ در اصل‌ ۱۶۴ قانون‌ اساسی‌ (مگر به‌ اقتضای‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصمیم‌ رئیس‌ قوه […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

مخالفت با حق ویژه برای نمایندگان

شورای نگهبان با طرح مجلس درباره نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس به دلیل این که آن را مغایر با اصل تساوی عموم برابر دستگاه […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

۵ رد صلاحیت ۷۷ نامزد ریاست جمهوری

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از کل ۷۹ نفری که در این انتخابات نامزد شدند ۷۷ نفر از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.شورای نگهبان تنها […]
آبان ۹, ۱۳۹۸

معرفی حقوقدانان جدید شورا

قوه قضاییه شش حقوق دان شامل حسن فاخری، حسن حبیبی، احمد علیزاده، حسین شایگان، محمود فهیمی و حسین دادگر را برای عضویت در شورای نگهبان به […]