مصاحبه

دسامبر 3, 2013

نمونه های خشونت علیه در زنان در ایران

عرصه سوم- محمدرضا سرداری: هفته گذشته 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان با برگزاری مراسم مختلفی در سطح جهان برگزار شد اما گزارشهای کم رنگی در زمینه برپایی مراسم یا گرامی داشت این روز از ایران به گوش رسید. این در حالی است که ایران بنا بر آمار سازمانهای مستقل، از جمله کشورهایی است که قربانیان زیادی در این زمینه دارد.
نوامبر 14, 2013

جوامع مدنی خاورمیانه و آرمان فدراسیون مشترک

عرصه سوم- محمدرضا سرداری: جنبشهای اعتراضی در خاورمیانه و به خشونت کشیده شدن بسیاری از این اعتراضات، نقش جامعه مدنی در شروع این جنبشها و به خشونت کشیده شدن آن را برجسته ساخته است.
نوامبر 3, 2013

نظام آموزشی ناکارآمد، شهروندان مسئولیت ناپذیر

عرصه سوم- حمید مافی: جایگاه مباحث مرتبط با حقوق شهروندی و مسوولیت‎پذیری در نظام آموزشی ما در کجاست؟ محتوای کتب درسی نظام آموزشی ایران تا چه میزان با معیارهای حقوق انسانی و شهروندی منطبق است؟
اکتبر 25, 2013

پروژه شیوا برای مقابله با سانسور

عرصه سوم- محمدرضا سرداری: آزاده پورزند موسس و مدیر امور اجرایی بنیاد پورزند است. او اخیرا به یاد و خاطره پدرش" سیامک پورزند" بنیادی به نام وی تاسیس کرده است. برای اطلاع بیشتر از هدف و چگونگی فعالیت این بنیاد با وی به گفت و گو نشسته ایم.
اکتبر 22, 2012

برگزاری دومین دادگاه ایران تریبونال درلاهه

عرصه سوم– مرحله دوم دادگاه تریبونال به مدت سه روز از 25 تا 27 اکتبر در شهر لاهه هلند برگزار می شود. مرحله اول این دادگاه […]
مارس 6, 2012

محبوبه عباس قلی زاده و کنشگری مدنی درزنان تی وی

 نیلوفر رستمی  مصاحبه با محبوبه عباس قلی زاده فعال حوزه زنان محبوبه عباس قلی زاده، فعال حقوق زنان که نزدیک به دوسال است درآمریکا به سر […]
دسامبر 6, 2011

مصاحبه با مهناز افخمی مدیرسازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت

عرصه سوم – مهناز افخمی، وزیرپیشین امورزنان دردوران قبل ازانقلاب ومدیر فعلی سازمان بین‌المللی زنان برای آموزش و مشارکت است. افخمی تلاش یکصد ساله اخیرزنان ما برای […]
مارس 25, 2011

دروری دایک در گفتگو با عرصه سوم: جمهوری اسلامی باید به شکل واقعی با گزارشگر ویژه همکاری کند

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته، قطعنامه اختصاص گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای ایران به تصویب رساند. عرصه سوم در ارتباط با اهمیت صدور این قطعنامه، وظایف گزاشگر ویژه و ضرورت های بعد از صدور این قطعنامه، با دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل مصاحبه کرده است.