محیط زیست

سپتامبر 7, 2011

مبارزه مردم آذربایجان علیه خشک شدن دریاچه ارومیه و عقب نشینی دولت

درهفته‌های اخیرتظاهرات و راه پیمایی چندهزارنفری مردم دراستان آذربایجان شرقی و غربی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازتاب وسیعی درجامعه و رسانه ها داشت. […]