گزارش سالانه

ژوئن 3, 2014

ایران می‌تواند شگفتی‌ساز باشد گزارش سالانه عرصه سوم در سال 2013

برت تاکن رئیس سازمان عرصه سوم در نامه‌ای که به مناسبت چهارمین سال فعالیت این سازمان منتشر شده گفته است ایران می‌تواند شگفتی ساز باشد.