هاشم خواستار

آبان ۴, ۱۳۹۷

جان فعالان جامعه مدنی در خطر است!

  عرصه سوم:در روزهای گذشته انتشار اخباری پیرامون مرگ دلخراش فرشید هکی، انتقال هاشم خواستار به بیمارستان روانی و صدور کیفرخواستی با عنوان فساد فی الارض برای […]