فریدون وهمن

دسامبر 12, 2013

کدام حقوق، کدام شهروند، نگاهی به منشور حقوق شهروندی

فريدون وهمن: دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد […]