یک نماینده مجلس: همه مسئولان را پول کثیف خور نشان ندهیم!