رییس مجلس: ممنوعیت‌های اعمال شده علیه خاتمی قانونی است!