آیا ویروس کرونا روی لباس‌ها، کفش ها، موها و روزنامه‌هایم می‌ماند؟