از استعفا در مجلس تا معافیت حوزه‌های علمیه از پرداخت قبض اب و برق