تلاش همه جانبه فعالان حقوق بشر برای آزادی نرگس محمدی