کامیار بهرنگ

نوامبر 9, 2014

نامه‌هایی به آقای رئیس جمهور

عرصه سوم- کامیار بهرنگ: سامانه ای جدیدی که دولت حسن روحانی آن را معرفی کرده است تا ارتباط خود با مردم را تغییر دهد. در معرفی […]
مارس 11, 2014

فمینیسم و نقش مردان در برابری طلبی جنسی

عرصه سوم- صفورا الیاسی: برخی از مردان، سود و زیان محرومیت زن را در کفه های مختلف ترازو می گذارند و نتیجه می گیرند که زنها هم باید حقوق برابر داشته باشند.
فوریه 8, 2014

رابطه تبادلات فرهنگی و پویایی جامعه مدنی- تجربه سوئدی

عرصه سوم- کامیار بهرنگ: در کشورهایی که مهاجرت یکی از عناصر جامعه آنها محسوب می شود، تلاش های بسیاری برای همگرایی فرهنگی صورت می گیرد.اما با بررسی تجربه های متفاوت می توان دید که همگرایی فرهنگی در هیچ کجای دنیا به صورت امری دستوری نتوانسته موفقیت کسب کند.