کامران هاشمی

جولای 26, 2013

کامران هاشمی

رئیس بخش مدیریت ریسک بانک” استیت استریت” با سابقه ای طولانی فعالیت با سازمانهای خیریه ایرانی و در مجموع ایرانیان خارج از کشور است. کامران  از […]