پیمان عارفی

دسامبر 19, 2013

جان سپردن در جاده ملاقات

عرصه سوم: خبر شوک آور و باور نکردنی برای یک زندانی سیاسی تبعیدی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود. هنگامیکه یک فعال مدنی در صفحه […]