سید شکر خدا موسوی

می 8, 2014

بررسی دوباره طرح نجات دریاچه‌ها در مجلس

عرصه سوم: مجلس ایران قصد دارد تا بار دیگر طرح نجات و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های كشور را بررسی کند. نمایندگان کمیسیون کشاورزی در مجلس تصمیم دارند تا این طرح در دستور کار هفته آینده خود قرار دهند.