سنی

ژوئن 13, 2014

حکم اعدام ۳۳ سنی را لغو کنید

       عرصه سوم به اتفاق 17 گروه و یک وکیل برجسته مدافع حقوق بشر از مقام های ایرانی خواستند تا حکم ۳۳ مسلمان سنی مذهب که […]