سعید آگنجی

فوریه 13, 2014

مافیای مداحی و جامعه مدنی

عرصه سوم- سعید آگنجی: مداحی در ایران پدیده ای جدید با قدمتی تاریخی است. جدید از این منظر که منجر به شکل گیری شبکه جدید در لایه های اجتماعی ایران امروز شده است و قدیم از آن منظر که رابطه مدح و قدرت ریشه ای تاریخی در فرهنگ ایران دارد.
ژانویه 8, 2014

سودای روحانیون برای حوزه کردن مدارس

عرصه سوم- سعید آگنجی: انتشار تفاهم‌نامه همکاری میان «اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران» و مدیریت «حوزه علمیه برادران استان تهران» مبنی بر تبدیل تعدادی از مدارس دولتی به «مدارس وابسته به حوزه علمیه»، در این روز‌ها موافقان و مخالفانی را به همراه خود داشته است.
اکتبر 8, 2013

اثر گذاری متقابل شبکه های اجتماعی و دولت مردان بر یکدیگر

عرصه سوم- سعید آگنجی: شبکه های اجتماعی، امروزه جهانی مجازی را پدید آورده اند که تاثیرات آن بر زندگی انسانها کاملا قابل مشاهده است و هر روز کاربران بیشتری حیات مجازی خود را در این فضا آغاز کرده و با این روند، تسلط و کنترل شهروندان را برای دولتها تسهیل می نمایند. شبکه های اجتماعی همچنین شاهد حضور فراگیر سیاستمداران، مدیران کمپانی ها و شرکت های چند ملیتی و صاحبان صنایع و قدرتمندان در شبکه های اجتماعی هستند که در طول فرایند یکسان سازی ظاهری در این گونه شبکه ها، صاحبان قدرت نیز همچون طیف‌های مختلف مردم از امکانات این شبکه‌ها استفاده می‌کنند و ارتباطی بی واسطه با مردم عادی برقرار می کنند. از این رو می توان گفت حضور سیاستمداران و قدرتمندان در عرصه شبکه های اجتماعی می تواند راه را برای کنترل همین سیاستمداران و قدرتمندان هموار می نماید.