توری اگرمن

مهر ۱۸, ۱۳۹۱

توری اگرمن

نویسنده، سردبیر تارنمای انگلیسی و طراح برنامه های عرصه سوم است. او اخیرا تجارب سازمانهای موفق جامعه مدنی در سطح جهان را گرد آوری کرده است. […]