ترانس ها

مرداد ۲۳, ۱۳۹۳

ترانس‌ها و حقوق آنان در ایران

 در دو مصاحبه پیشین درباره حقوق اقلیت های جنسی در ایران با حسین علیزاده گفت و گو کردیم. در آخرین بخش از این مصاحبه وی درباره […]