تذکر

ژانویه 1, 2015

از تذکر به روحانی تا استیضاح نعمت زاده

 تذکر مجلس به روحانی برای بازگشایی مرز خسروی عرصه سوم-محمد صادقی:‌ در هفته گذشته 180 نفر از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه ای درباره بازگشایی مرز […]