بیانیه مطبوعاتی

مهر ۱۹, ۱۳۹۹
Black heart with rainbow stripes on top and the logo of Project Bani Adam

بیانیه مطبوعاتی: پروژه «بنی آدم»

«اگر ما در ده‌ه‌های گذشته چیزی یاد گرفته‌ایم این است: سرنوشت و زندگی ما به هم پیوسته است.»