آنا فان دی پاس:

مرداد ۱۰, ۱۳۹۲

آنا فان دی پاس

پژوهشگر و مورخ سیاسی که مقالات و نوشته های متعددی درباره خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. وی همچنین صاحب تجاربی در زمینه توسعه سیاسی است […]