دیدار شهیندخت مولاوردی با وزیر کار و امور اجتماعی روسیه در حاشیه اجلاس