نهادهای حقوق بشری:

عرصه سوم - پیوندها کانون مدافعان حقوق بشر: هسته اولیه کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکیل دادگستری به اسامی خانم شیرین عبادی، آقایان محمدعلی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی شکل گرفت. کانون مدافعان حقوق بشر حول محورهای دفاع رایگان ازمتهمان سیاسی – عقیدتی و حمایت از خانواده زندانیان سیاسی – عقیدتی، تنظیم وانتشار گزارش فصلی وسالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، ایجاد نهادهای مردمی حقوق بشری و فراهم ساختن زمینه گفت‌و‌گو وتبادل نظر اندیشمندان وفعالان در زمینه حقوق بشر وآموزش فعالیت می‌کند.

عرصه سوم - پیوندهامرکز اسناد حقوق بشر:مرکز اسناد حقوق بشر ایران به منظور مستند کردن عینى و اصولى موارد نقض حقوق بشرکه در جمهورى اسلامى ایران، پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ رخ داده، تشکیل شده است. این مرکز بر اساس این اندیشه بنا شده که داشتن مدارک معتبر و قابل دسترسى از چنین تخلفاتی، براى برقرارى حکومت دموکراتیکِ صلح‌آمیز و آشتى ملى ضرورى است. این مرکز در فروردین ماه سال ۱۳۸۲ توسط یک گروه بین‌المللى ازنمایندگان حقوق بشر، محققان و وکلایى که قصد ترویج فرهنگ جوابگویى و جامعه مدنى در ایران را دارند، بنا نهاده شد.

عرصه سوم - پیوندهاکمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» از سال ۱۳۸۶ به منظور جلب حمایت از فعالان و مدافعان حقوق بشر ایرانی که در راستای کسب حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود در چارچوب پیمان‌ها و معیارهای بین المللی‌ای که ایران ملزم به رعایت آنهاست فعالیت می‌کنند، تشکیل شده است. این کمپین به ترویج خواسته‌ها و پیشنهادات جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشر در ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی می‌پردازد و تریبونی برای طرح نظرات آن‌ها بوجود می‌آورد.

عرصه سوم - پیوندهابنیاد عبدالرحمن برومند:بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی (مردم سالاری) در ایران نهادی است غیر انتفاعی و غیر دولتی که به یاد دکتر عبدالرحمن برومند، وکیل دادگستری و یکی ازهواخواهان فعال دموکراسی در ایران، پایه گزاری شده است. نیاد برومند مستقل است و وابستگی سیاسی به هیچ گروهی ندارد؛ هدف بنیاد پی گیری آرمان‌های دکتر عبدالرحمن برومند است. تاًمین عدالت و کمک به استقرار دموکراسی از تعهدات اساسی بنیاد است. بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که آموزش و تقویت فرهنگ مردم سالاری و اشاعه اندیشه حقوق بشر از شرائط ضروری استقرار و ثبات دموکراسی در ایران می‌باشد.

عرصه سوم - پیوندهافرانت لاین: خط مقدم (فرانت لاین) بنیاد بین المللی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر است. خط مقدم در سال ۲۰۰۱ در شهر دوبلین کشور ایرلند با هدف مشخص حفاظت از مدافعان حقوق بشر در معرض خطر که بدون توسل به خشونت برای هریک از حقوق یا همه حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تاسیس گردید. هدف خط مقدم پرداختن به نیازهای حفاظتی است که توسط خود مدافعان حقوق بشر مشخص می‌شود.

عرصه سوم - پیوندهاگزارشگران بدون مرز: گزارشگران بدون مرز انجمنی بین‌المللی است که بر مبنای اصل ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در دفاع از آزادی مطبوعات و بیان در ژوئن۱٩٨۵ در فرانسه تاسیس شد. این سازمان به شکل روزمره برای آزادی روزنامه نگاران و همکاران مطبوعاتی که به دلیل فعالیت حرف‌ای خود زندانی شده‌اند مبارزه می‌کند.

عرصه سوم - پیوندهاکمیته گزارشگران حقوق بشر: کمیته گزارشگران حقوق بشر تشکلی است که در راستای اطلاع رسانی بهتر و گامی فرا‌تر و گسترده‌تر به منظور بهبود وضعیت حقوق انسانی هم میهنانمان تشکیل شده است و نشانگر عزم راسخ ما در راه پر فرازو نشیبی است که پیش گرفته‌ایم این کمیته ضمن بیان اعتقاد و التزام خود به منشور جهانی حقوق بشر خواستار اجرای آن در تمامی زوایای زندگی مردم ایران است.

نهادهای زنان:

عرصه سوم - پیوندهاتغییر برای برابری: تغییر برای برابری اولین وب‌سایت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است که از سال ۱۳۸۵ با هدف تغییر قوانین نابرابر در حوزه زنان فعالیت خود را آغاز کرده است.

عرصه سوم - پیوندهامدرسه فمنیسیتی: وب سایت جمعی از فعالان حقوق زنان است که از سال ۱۳۸۶ تا کنون فعالیت می‌کند، فعالان این گروه از جمله اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تغییر آمیز در ایران هستند.

عرصه سوم - پیوندهامؤسسة تحقیقات بهبود زندگی زنان:مؤسسة تحقیقات بهبود زندگی زنان، دارای مقام مشورتی از شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل، نهادی است که از طریق «فعالیت‌های مشارکتی علمی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی در جهت ارتقاء توانمندی زنان و دختران تلاش می‌کند» و تمرکز آن بر زنانی است که بدلیل عدم دسترسی مناسب به فرصتهای برابر و منابع اجتماعی مناسب، از قدرت اثر گذاری بر تغییرات نامطلوب زندگی خانوادگی و اجتماعی محروم مانده‌اند و بدین دلیل در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی واقع شده‌اند.

عرصه سوم - پیوندهاموسسهٔ مادران امروز:موسسهٔ مادران امروز (مام)   در تاریخ ۱۳مرداد ماه سال ۱۳۷۷ به منظور سازماندهی تلاش‌های گروهی در زمینهٔ توانمندسازی خانواده‌ها برای بهبود رابطهٔ اعضای خانواده و بویژه با هدف توجهی علمی به نیازهای کودکان و نوجوانان از طریق مادران متولد شد و کارهای عملی خود را نیز از آذرماه‌‌ همان سال آغاز کرد.

 

نهادهای حقوق کودکان :

عرصه سوم - پیوندها
کانون توسعه فرهنگی کودکان: کانون توسعه فرهنگی کودکان سازمانی غیردولتی است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر در روستا‌ها و مناطق محروم تشکیل شده است. برنامه فعالیت اصلی این کانون تاسیس و تجهیز کتابخانه در روستا‌ها است.
عرصه سوم - پیوندها
موسسه پژوهشی کودکان دنیا :  موسسه پژوهشی کودکان دنیا سازمانی مستقل، تخصصی و پژوهشی است که از سال ۱۳۷۳ با هدف کمک به گسترش برنامه‌های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال در ایران فعالیت می‌کند. این موسسه به کوشش گروهی از متخصصان تعلیم و تربیت، دانشگاهیان، پژوهشگران، مربیان و مدیران مراکز آموزشی کودکان خردسال تاسیس شد و از این سال تا کنون طرح‌ها و برنامه‌های متنوع و متعددی را در سطح ایران با مشارکت سازمانهای دولتی، غیردولتی و بین المللی انجام داده است.

عرصه سوم - پیوندها

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان : مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، نهادی غیردولتی است که در سال ۱۳۷۹ از سوی پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات کودکان فعال بودند، پایه گذاشته شد و اکنون با بیش از ده سال پیشینه فعالیت‌های گسترده، در سطح ملی و بین المللی به کار خود ادامه می‌دهد. دفتر این مؤسسه در تهران است و شیوه همکاری با این نهاد به دو شکل کار رسمی و داوطلبانه است.


عرصه سوم - پیوندها
انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا : انجمن پژوهشهای آموزشی پویا، سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به همت گروهی از معلمان، مربیان، کار‌شناسان در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفت و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. کمک به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی از نظر روش های آموزشی ، محتوای کتابهای درسی ، شیوه های ارزشیابی و …. از طریق انجام پژوهش ، تشکیل سمینارها ، تألیف و ترجمه منابع و ….،کمک به توانمند سازی مدیران ، معلمان و مربیان و ارتقای سطح آگاهی آنان با برگزاری کارگاههای آموزشی ، جلسات آموزشی ، جمع آوری تجربیات و …. و  کمک به توانمند سازی کودکان با نیازهای خاص از جمله کودکان کار، کودکان درمعرض تبعیض ، آزار ، بدرفتاری و …از طریق حمایت های آموزشی ، پژوهشی ، روان شناختی ، مشاوره ای و…. از جمله اهداف این  انجمن است.

عرصه سوم - پیوندها
انجمن حمايت از حقوق كودكان : انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مستقل، غیردولتی (NGO) و غیر انتفاعی از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف اصلی انجمن آن گونه که در اساسنامه آمده است، تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامهٔ جهانی حقوق کودک است. انجمن با تکیه بر فعالیت‌های جمعی اعضاء داوطلب خود، در شناساندن و تفهیم این حقوق به عموم ایرانیان، به برداشته شدن موانع عینی و ذهنی تحقق حقوق کودک و در جهت برخورداری هرچه وسیع‌تر کودکان این سرزمین از این حقوق، یاری می‌رساند.

عرصه سوم - پیوندها
انجمن حمایت از کودکان کار : انجمن حمایت از کودکان کار به عنوان نهادی مردمی، غیر دولتی  به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی و انسانی خود و با هدف حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب از مرداد ماه سال ۱۳۸۱ با مجوز رسمی وزارت کشور  فعالیت خود را در این عرصه آغاز نموده است.

عرصه سوم - پیوندها
انجمن حمایت از کودکان توانیاب : انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب که نهادی مستقل و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. این انجمن سه هدف پیشگیری ثانویه، توانبخشی و برابری فرصت‌ها را برای کودکان و نوجوانان معلول جسمی حرکتی از بدو تولد تا ۱۶ سالگی دنبال می‌کند.

عرصه سوم - پیوندها
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان : جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان «سازمانی غیر دولتی است، متشکل از فعالینی که از سال‌ها پیش در زمینه حقوق کودکان تحقیق و فعالیت‌هایی داشته‌اند و مشخصا» از سال ۷۹ وارد عرصه عملی و کار مستقیم و رو در رو با کودکان و بویژه کودکان کار و خیابان شده‌اند.

عرصه سوم - پیوندها
شورای کتاب کودک :شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۴۱ تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می‌کند و اعضاء آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود ۷۰۰ عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه‌های خود را از راه حق عضویت، حمایت‌های مردمی، اجرای پروژه‌های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می‌آورد.

نهادهای حوزه محیط زیست:


عرصه سوم - پیوندها
جبهه سبزایران: جبهه سبز ایران، سازمانی غیر دولتی است که از گروهی از مردم علاقمند به حفظ محیط زیست تشکیل شده که به طور داوطلبانه و غیر انتفاعی تلاش می‌کنند. وب سایت این سازمان غیر دولتی از سال ۱۳۸۴ تا کنون به روز نشده است، با این وجود این وب سیات منبع قابل توجهی درباره فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی است.

نهادهای حوزه آموزش و توانمندسازی:

عرصه سوم - پیوندها
مؤسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا) : مؤسسه همیاران غیردولتی ایران (غدا) ‌ یک مؤسسه مستقل، غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، داوطلب و عام المنفعه است. این مؤسسه فعالیت‌ خود را به طور غیررسمی از سال ۱۳۷۶ و به طور رسمی از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده است. فعالیت‌های اصلی مؤسسه در بدو تأسیس غالباً بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی تشکل‌های مردمی و از سال ۱۳۸۱ بر فعالیت‌های اجرایی توسعه مشارکتی از طریق توانمندسازی جامعه محلی متمرکز بوده است.


عرصه سوم - پیوندها
جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران :
جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران” یک سازمان غیر دولتی، غیر سیاسی، و غیر انتفاعی است که با همکاری متخصصان و تحصیلکردگان زلزله پایه ریزی شده است.

عرصه سوم - پیوندهاانجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) : انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) در پی احساس ضرورت و نیاز ساخت فضاهای آموزشی در کل ایران و بویژه در مناطق محروم راه اندازی شد. انجمن در راه اهداف خود فعالیتهای فرهنگی دیگری هم دارد از جمله برگزاری کنسرت و نمایشگاههای هنری که کلیه عایدات آن به حساب انجمن واریز و در امر مدرسه سازی صرف می‌شود.

نهادهای فرهنگی، هنری:

عرصه سوم - پیوندهاانجمن فرهنگی ایران زمین: انجمن فرهنگی ایران زمین (افراز)، یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است که در سال ۱۳۸۰ بنیادگذاری شده و دارای پروانه و اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان است. این انجمن در ۸ سال گذشته به کار پژوهشی و اجرایی در زمینه شناسایی و گرامی‌داشت فرهنگ ایران و نماد‌ها و نام‌آوران آن پرداخته است. آشناسازی و آموزش نسل جوان با تاریخ و ادب و هنر و دیدنی‌های ایران‌زمین زمینه‌های کاری این انجمن است.

نهادهای حوزه آسیب‌های اجتماعی

عرصه سوم - پیوندهاجمعیت آفتاب: جمعیت آفتاب یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1377 تاسیس شد. فعالیت های آن حول سه محور «آموزش و پیشگیری» «درمان و توانایی اجتماعی» و «حمایت از خانواده های آسیب دیده از سوء مصرف» متمرکز شده است. یکی از اهداف طولانی مدت آن گسترش فعالیت ها در همه استانهای کشور به ویژه استانهای محروم است. امروزه قسمتی از این اهداف بلند مدت انجام شده و علاوه بر پیشگیری و فرهنگ سازی در یک سال و نیم گذشته فعالیت های درمان خویش را آغاز نموده است.جمعيت آفتاب در ليست سازمان ملل ثبت شده و داراي سابقه 11 سال فعاليت در زمينه‌هاي پيشگيري، آموزش و درمانِ وابستگي به موادمخدر و داراي مراكزي در شهرستا‌ن‌هاي مختلف ايران مي‌باشد.

عرصه سوم - پیوندهاجمعیت تولد دوباره:جمعیت تولد دوباره یکی از سازمان مردم نهاد در زمینه کاهش تقاضا در ایران است که در شهرهای مختلف ایران شعبه دارد و فعالیت بر پیشگیری از مواد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب متمرکز است.جلسات مشاوره گروهی، آموزش و ارائه اطلاعات در زمینه کاهش آسیب و رفتارهای پرخطر، آموزش به جمعیت عمومی و افراد و گروههای در معرض خطر در زمینه کاهش آسیب و ارجاع به مراکز درمانی یا کانون‌ها از جمله فعالیت‌های این جمعیت است.

عرصه سوم - پیوندهاانجمن احیا ارزش‌ها

عرصه سوم - پیوندها

عرصه سوم - پیوندهاانجمن های صنفی:

عرصه سوم - پیوندهاانجمن صنفی روزنامه‌نگاران

عرصه سوم - پیوندهاسندیکای تولید کنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران

عرصه سوم - پیوندهانهادها حوزه سلامت و بهداشت:

عرصه سوم - پیوندهاکانون هموفيلی ايران

عرصه سوم - پیوندهاانجمن تنظیم خانواده

عرصه سوم - پیوندهابنياد امور بيماریهاى خاص

http://spasdi.ir