D7DEA8D9-22C3-429E-9CCC-788B555FCC96_w640_r1_s_cx0_cy9_cw0

طرحی از مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی در همدردی با قربانبان حمله به نشریه فرانسوی شارلی ابدو