تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
podcast-menu-key
video-menu-key
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان

 

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  ابراهیم رئیسی منصوب شده اند؟

۳ نفر
۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

سرنوشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان چه شد؟

به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد
به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس رد شد
به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مقدس رد شد
تایید شد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند اصل قانون اساسی به معرفی و اختیارات شورای نگهبان اختصاص دارد؟

۴ اصل قانون اساسی
۷ اصل قانون اساسی
۹ اصل قانون اساسی
۱۲ اصل قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در طول ۳۹ سال گذشته ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان شده اند، چه تعداد از این افراد حقوقدان و چه تعداد فقیه‌ بوده‌اند؟

۲۰ حقوقدان و ۲۸ فقیه
۲۴ حقوقدان و ۲۴ فقیه
۲۸ حقوقدان و ۲۰ فقیه
۳۰ حقوقدان و ۱۸ فقیه

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در مجموع ۷ دوره گذشته، دبیران شورای نگهبان چند قائم مقام داشته‌اند؟

۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین رئیس شورای مشورتی فقهی چه کسی بود؟

محمد حسن قدیری
غلامرضا رضوانی
احمد جنتی
حسن طاهری خرم آبادی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

تفسیر شورای نگهبان از کدام اصل قانون اساسی منجر به اعمال نظارت استصوابی شد؟

اصل ۱۱۰ قانون اساسی
اصل ۹۰ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۹۹ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از روسای قوه قضاییه تا امروز نتوانسته است به عضویت شورای نگهبان درآید؟

محمد یزدی
هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
هیچکدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام عضو شورای نگهبان متولد قرن گذشته بوده‌ است؟

محمد محمدی دعوی سرایی
لطف الله صافی گلپایگانی
خسرو بیژنی
احمد جنتی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

صلاحیت کدام یک از اعضای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ها توسط همین شورا رد شده است؟

محمدرضا عباسی فرد
رضا زواره‌ای
یوسف صانعی
گزینه‌های ۱ و ۲

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه تعداد از اعضای شورای نگهبان در چهار دهه گذشته تحصیلاتی معادل فوق لیسانس حقوق داشته‌اند؟

۳ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام دو عضو شورای نگهبان در سال‌های گذشته، متولد ایران نبوده‌اند؟

علی آرام - صادق آملی لاریجانی
غلامرضا رضوانی - هاشمی شاهرودی
غلامرضا رضوانی - علی آرام
هاشمی شاهرودی - صادق لاریجانی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان از گذشته تا امروز چند نفر سابقه معاونت قوه قضاییه را داشته‌اند؟

۶ نفر
۷ نفر
۸ نفر
۹ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کمترین و بیشترین آمار رد صلاحیت‌ در انتخابات‌های ریاست جمهوری به کدام دوره تعلق دارد؟ چه مقدار؟

ریاست جمهوری اول ۱۲٪ - ریاست جمهوری دوازدهم ۹۹.۶٪
ریاست جمهوری اول ۰٪ - ریاست جمهوری دوازدهم ۹۹.۶٪
ریاست جمهوری اول ۱۲٪ - ریاست جمهوری دهم ۹۹.۶٪
ریاست جمهوری اول ۰٪ - ریاست جمهوری دهم ۹۹.۶٪

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته در حوزه علمیه نجف تحصیل کرده‌اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  شورای عالی قضایی منصوب شده اند؟

۸ نفر
۱۰ نفر
۱۲ نفر
۱۴ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  محمد یزدی منصوب شده اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان برای اولین بار در کدام انتخابات و به چه دلیل نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرد؟

مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان لایحه پذیرش اصلاحیه حقوق کودک را ...

به علت مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد
به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی رد کرد
مسکوت باقی گذاشت

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورا از گذشته تا امروز در مقطع دکتری حقوق‌ تحصیل کرده‌اند؟

۲۰ نفر
۲۴ نفر
۲۸ نفر
۳۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...


 

podcast-menu-key
video-menu-key