تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
podcast-menu-key
video-menu-key
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان

 

غیر رقابتی ترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری پنجم با ۲ کاندیدا
ریاست جمهوری چهارم با ۳ کاندیدا
ریاست پنجم با ۳ کاندیدا
ریاست جمهوری چهارم با ۲ کاندیدا

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین سخنگوی شورای نگهبان در چه سالی انتخاب شد؟

۱۳۵۹
۱۳۶۸
۱۳۸۰
۱۳۸۸

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان لایحه پذیرش اصلاحیه حقوق کودک را ...

به علت مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد
به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی رد کرد
مسکوت باقی گذاشت

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کمترین و بیشترین آمار رد صلاحیت‌ در انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری به کدام دوره تعلق دارد؟ چه مقدار؟

خبرگان اول، ۱۷٪ - خبرگان پنجم ۷۹٪
خبرگان دوم ۱۷٪ - خبرگان پنجم ۷۹٪
خبرگان اول ۷٪ - خبرگان پنجم ۷۹٪
خبرگان دوم ۷٪ - خبرگان پنجم ۷۹٪

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در مجموع ۷ دوره گذشته (۳۹ سال) چند نفر به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شده‌اند؟

۲ نفر
۴ نفر
۶ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان در نهایت چه تصمیمی برای طرح مجلس نهم برای تقویت مرزبانی کشور گرفت؟

تایید کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد.
به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مقدس رد کرد.

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

مهمترین و اثر گذار ترین تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌است از

تفسیر اصل ۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی
تفسیر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته در اروپا تحصیل کرده‌اند؟

۲ نفر فرانسه - ۴ نفر انگلستان
۲ نفر آلمان - ۴ نفر انگستان
۴ نفر آلمان - ۲ نفر انگلستان
۴ نفر فرانسه - ۲ نفر انگلستان

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  شورای عالی قضایی منصوب شده اند؟

۸ نفر
۱۰ نفر
۱۲ نفر
۱۴ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته در حوزه علمیه نجف تحصیل کرده‌اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

بیشترین سابقه حضور در شورای نگهبان در طول تاریخ این شورا به ترتیب تعلق دارد به:

احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

صلاحیت کدام یک از اعضای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ها توسط همین شورا رد شده است؟

محمدرضا عباسی فرد
رضا زواره‌ای
یوسف صانعی
گزینه‌های ۱ و ۲

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در طول تاریخ شورای نگهبان تا امروز چند نفر از اعضای این شورا از سمت خود استعفا داده‌اند؟

۵ نفر
۱۰ نفر
۱۵ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام دو عضو شورای نگهبان در سال‌های گذشته، متولد ایران نبوده‌اند؟

علی آرام - صادق آملی لاریجانی
غلامرضا رضوانی - هاشمی شاهرودی
غلامرضا رضوانی - علی آرام
هاشمی شاهرودی - صادق لاریجانی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی مصوب مجلس هشتم را :

به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی رد کرد
تایید کرد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

پیرترین عضو تاریخ شورای نگهبان در اولین سال حضور در این شورا چه کسی است؟

محمد حسن قدیری ۶۳ سال
احمد جنتی ۶۳ سال
لطف الله صافی گلپایگانی ۶۳ سال
ابوالقاسم خزعلی ۶۳ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

تفسیر شورای نگهبان از کدام اصل قانون اساسی منجر به اعمال نظارت استصوابی شد؟

اصل ۱۱۰ قانون اساسی
اصل ۹۰ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۹۹ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه تعداد از اعضای شورای نگهبان سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم را داشته‌اند؟

۱۷ نفر
۱۳ نفر
۱۴ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...


 

podcast-menu-key
video-menu-key