بیشترین سابقه دبیری شورای نگهبان متعلق است به؟

صافی گلپایگانی ۲۷ سال
احمد جنتی ۲۷ سال
ابوالقاسم خزعلی ۲۷ سال
محمد یزدی ۲۷ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

مهمترین و اثر گذار ترین تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌است از

تفسیر اصل ۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی
تفسیر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از موارد زیر در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست:

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان برای اولین بار در کدام انتخابات و به چه دلیل نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرد؟

مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان در چهار دهه گذشته چند نفر سابقه عضویت در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند؟

۱۰ نفر
۱۴ نفر
۱۷ نفر
۱۹ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان از گذشته تا امروز چند نفر سابقه فعالیت به عنوان دادستان را داشته‌اند؟

۱۳ نفر
۱۴ نفر
۱۵ نفر
۱۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع فقهای شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  سید علی خامنه‌ای منصوب شده اند؟

۸ نفر
۱۰ نفر
۱۱ نفر
۱۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  ابراهیم رئیسی منصوب شده اند؟

۳ نفر
۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه تعداد از اعضای شورای نگهبان سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم را داشته‌اند؟

۱۷ نفر
۱۳ نفر
۱۴ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از حقوقدانان زیر بیشترین سابقه سخنگویی‌ در شورای نگهبان را دارند؟

نجات الله ابراهیمیان
ابراهیم عزیزی
عباسعلی کدخدایی
غلامحسین الهام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته در حوزه علمیه نجف تحصیل کرده‌اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از روسای قوه قضاییه تا امروز نتوانسته است به عضویت شورای نگهبان درآید؟

محمد یزدی
هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
هیچکدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  هاشمی شاهرودی منصوب شده اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورا از گذشته تا امروز در مقطع دکتری حقوق‌ تحصیل کرده‌اند؟

۲۰ نفر
۲۴ نفر
۲۸ نفر
۳۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی مصوب مجلس هشتم را :

به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی رد کرد
تایید کرد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

صلاحیت کدام یک از اعضای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ها توسط همین شورا رد شده است؟

محمدرضا عباسی فرد
رضا زواره‌ای
یوسف صانعی
گزینه‌های ۱ و ۲

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان برای اولین بار در کدام انتخابات و به چه دلیل نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرد.

مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  صادق لاریجانی منصوب شده اند؟

۳ نفر
۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

صلاحیت کدام یک از اعضای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ها توسط همین شورا رد شده است؟

محمدرضا عباسی فرد
رضا زواره‌ای
یوسف صانعی
گزینه‌های ۱ و ۲

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از طرح‌ها و لوایح زیر توسط شورای نگهبان تایید شده‌اند؟

طرح اصلاح قانون مجازات دارندگان اسلحه و مهمات از مجلس نهم
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت احمدی نژاد
طرح تشکیل شورای عالی خانواده از مجلس هشتم
هیچ‌کدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...