تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
podcast-menu-key
video-menu-key
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان

 

چه تعداد از اعضای شورای نگهبان در چهار دهه گذشته تحصیلاتی معادل فوق لیسانس حقوق داشته‌اند؟

۳ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین رئیس شورای مشورتی فقهی چه کسی بود؟

محمد حسن قدیری
غلامرضا رضوانی
احمد جنتی
حسن طاهری خرم آبادی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

تفسیر شورای نگهبان از کدام اصل قانون اساسی منجر به اعمال نظارت استصوابی شد؟

اصل ۱۱۰ قانون اساسی
اصل ۹۰ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۹۹ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  محمد یزدی منصوب شده اند؟

۴ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

 از میان تمامی اعضای شورای نگهبان تا امروز چند نفر سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی و انقلاب را داشته‌اند؟

۱۳ نفر
۱۴ نفر
۱۵ نفر
۱۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته در اروپا تحصیل کرده‌اند؟

۲ نفر فرانسه - ۴ نفر انگلستان
۲ نفر آلمان - ۴ نفر انگستان
۴ نفر آلمان - ۲ نفر انگلستان
۴ نفر فرانسه - ۲ نفر انگلستان

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

بیشترین آمار رد صلاحیت‌ در انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی به کدام دوره تعلق دارد؟ چه مقدار؟

مجلس دوم ۶۱ درصد
مجلس سوم ۶۱ درصد
مجلس هفتم ۶۱ درصد
مجلس دهم ۶۱ درصد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان برای اولین بار در کدام انتخابات و به چه دلیل نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرد؟

مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورا از گذشته تا امروز در مقطع دکتری حقوق‌ تحصیل کرده‌اند؟

۲۰ نفر
۲۴ نفر
۲۸ نفر
۳۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

مهمترین و اثر گذار ترین تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌است از

تفسیر اصل ۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی
تفسیر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از طرح‌ها و لوایح زیر توسط شورای نگهبان تایید شده‌اند؟

طرح اصلاح قانون مجازات دارندگان اسلحه و مهمات از مجلس نهم
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت احمدی نژاد
طرح تشکیل شورای عالی خانواده از مجلس هشتم
هیچ‌کدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از موارد زیر در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست:

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در مجموع ۷ دوره گذشته، دبیران شورای نگهبان چند قائم مقام داشته‌اند؟

۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در طول تاریخ شورای نگهبان تا امروز چند نفر از اعضای این شورا از سمت خود استعفا داده‌اند؟

۵ نفر
۱۰ نفر
۱۵ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین سخنگوی شورای نگهبان در چه سالی انتخاب شد؟

۱۳۵۹
۱۳۶۸
۱۳۸۰
۱۳۸۸

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

جوان ترین عضو تاریخ شورای نگهبان در زمان عضویت چه کسی بوده است؟

گودرز افتخار جهرمی
مهدی هادوی
هادی طحان نظیف
حسین مهرپور

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان در نهایت چه تصمیمی برای طرح مجلس نهم برای تقویت مرزبانی کشور گرفت؟

تایید کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد.
به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مقدس رد کرد.

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام دو عضو شورای نگهبان در سال‌های گذشته، متولد ایران نبوده‌اند؟

علی آرام - صادق آملی لاریجانی
غلامرضا رضوانی - هاشمی شاهرودی
غلامرضا رضوانی - علی آرام
هاشمی شاهرودی - صادق لاریجانی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

بیشترین سابقه حضور در شورای نگهبان در طول تاریخ این شورا به ترتیب تعلق دارد به:

احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...


 

podcast-menu-key
video-menu-key