کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته دانش آموخته دانشگاه تهران بوده‌اند؟

۹ نفر
۱۱ نفر
۱۳ نفر
۱۵ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان از گذشته تا امروز چند نفر سابقه معاونت قوه قضاییه را داشته‌اند؟

۶ نفر
۷ نفر
۸ نفر
۹ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از حقوقدانان زیر بیشترین سابقه سخنگویی‌ در شورای نگهبان را دارند؟

نجات الله ابراهیمیان
ابراهیم عزیزی
عباسعلی کدخدایی
غلامحسین الهام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان از گذشته تا امروز چند نفر سابقه فعالیت به عنوان دادستان را داشته‌اند؟

۱۳ نفر
۱۴ نفر
۱۵ نفر
۱۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان در نهایت چه تصمیمی برای طرح مجلس نهم برای تقویت مرزبانی کشور گرفت؟

تایید کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد.
به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد.
به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مقدس رد کرد.

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

 از میان تمامی اعضای شورای نگهبان تا امروز چند نفر سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی و انقلاب را داشته‌اند؟

۱۳ نفر
۱۴ نفر
۱۵ نفر
۱۶ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

سرنوشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان چه شد؟

به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد
به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس رد شد
به دلیل مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مقدس رد شد
تایید شد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در طول تاریخ شورای نگهبان تا امروز چند نفر از اعضای این شورا از سمت خود استعفا داده‌اند؟

۵ نفر
۱۰ نفر
۱۵ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اعضای شورای نگهبان بیشتر از کدام استان‌ها انتخاب شده‌اند؟

اصفهان ۹نفر- تهران ۸ نفر
قم ۱۰ نفر، تهران ۹ نفر
تهران ۹ نفر، قم ۸ نفر
تهران ۹ نفر، اصفهان ۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه کسی کمترین سابقه دبیری را در شورای نگهبان دارد؟

محمدرضا مهدوی کنی ۸ ماه
صافی گلپایگانی ۵ ماه
محمدرضا مهدوی کنی ۵ ماه
صافی گلپایگانی ۸ ماه

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه تعداد از اعضای شورای نگهبان در چهار دهه گذشته تحصیلاتی معادل فوق لیسانس حقوق داشته‌اند؟

۳ نفر
۵ نفر
۶ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان برای اولین بار در کدام انتخابات و به چه دلیل نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرد.

مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق
مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده
میان دوره‌ای مجلس اول - به دلیل عضویت در حزب توده

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع فقهای شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط روح الله خمینی منصوب شده اند؟

۱۰ نفر
۱۱ نفر
۱۲ نفر
۱۳ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از روسای قوه قضاییه تا امروز نتوانسته است به عضویت شورای نگهبان درآید؟

محمد یزدی
هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
هیچکدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از ۴۸ نفر عضو شورای نگهبان در چهار دهه گذشته چند نفر سابقه عضویت در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند؟

۱۰ نفر
۱۴ نفر
۱۷ نفر
۱۹ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند اصل قانون اساسی به معرفی و اختیارات شورای نگهبان اختصاص دارد؟

۴ اصل قانون اساسی
۷ اصل قانون اساسی
۹ اصل قانون اساسی
۱۲ اصل قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

غیر رقابتی ترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری پنجم با ۲ کاندیدا
ریاست جمهوری چهارم با ۳ کاندیدا
ریاست پنجم با ۳ کاندیدا
ریاست جمهوری چهارم با ۲ کاندیدا

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

پیرترین عضو تاریخ شورای نگهبان در اولین سال حضور در این شورا چه کسی است؟

محمد حسن قدیری ۶۳ سال
احمد جنتی ۶۳ سال
لطف الله صافی گلپایگانی ۶۳ سال
ابوالقاسم خزعلی ۶۳ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

بیشترین سابقه حضور در شورای نگهبان در طول تاریخ این شورا به ترتیب تعلق دارد به:

احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۴۰ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - صافی گلپایگانی ۳۴ سال - محمد یزدی ۳۲ سال
احمد جنتی ۳۹ سال - محمد مومن با ۳۵ سال - غلامرضا رضوانی ۳۴ سال - محمدرضا علیزاده ۳۲ سال

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...