تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
podcast-menu-key
video-menu-key
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان
تست شناخت شورای نگهبان

 

از مجموع فقهای شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط روح الله خمینی منصوب شده اند؟

۱۰ نفر
۱۱ نفر
۱۲ نفر
۱۳ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در مجموع ۷ دوره گذشته (۳۹ سال) چند نفر به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شده‌اند؟

۲ نفر
۴ نفر
۶ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در مجموع ۷ دوره گذشته، دبیران شورای نگهبان چند قائم مقام داشته‌اند؟

۵ نفر
۶ نفر
۷ نفر
۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از موارد زیر در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست:

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری
نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

در طول تاریخ شورای نگهبان تا امروز چند نفر از اعضای این شورا از سمت خود استعفا داده‌اند؟

۵ نفر
۱۰ نفر
۱۵ نفر
۲۰ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع فقهای شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  سید علی خامنه‌ای منصوب شده اند؟

۸ نفر
۱۰ نفر
۱۱ نفر
۱۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین سخنگوی شورای نگهبان در چه سالی انتخاب شد؟

۱۳۵۹
۱۳۶۸
۱۳۸۰
۱۳۸۸

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چه کسی کمترین سابقه دبیری را در شورای نگهبان دارد؟

محمدرضا مهدوی کنی ۸ ماه
صافی گلپایگانی ۵ ماه
محمدرضا مهدوی کنی ۵ ماه
صافی گلپایگانی ۸ ماه

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اعضای شورای نگهبان بیشتر از کدام استان‌ها انتخاب شده‌اند؟

اصفهان ۹نفر- تهران ۸ نفر
قم ۱۰ نفر، تهران ۹ نفر
تهران ۹ نفر، قم ۸ نفر
تهران ۹ نفر، اصفهان ۸ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

از مجموع حقوق‌دانان شورای نگهبان، چند نفر اولین بار توسط  شورای عالی قضایی منصوب شده اند؟

۸ نفر
۱۰ نفر
۱۲ نفر
۱۴ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از دبیران شورا و در اعتراض به کدام رهبر جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد؟

صافی گلپایگانی - روح الله خمینی
محمدرضا مهدوی کنی - روح الله خمینی
صافی گلپایگانی - علی خامنه‌ای
محمدرضا مهدوی کنی - علی خامنه‌ای

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی مصوب مجلس هشتم را :

به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس رد کرد
به علت مغایرت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی رد کرد
تایید کرد

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

پیوستن ایران به کدامیک از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری توسط شورای نگهبان تایید شده‌است؟

کنوانسیون مبارزه با تروریسم
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون ایجاد سازمان جهانی مالکیت معنوی
هیچ‌کدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورا از گذشته تا امروز در مقطع دکتری حقوق‌ تحصیل کرده‌اند؟

۲۰ نفر
۲۴ نفر
۲۸ نفر
۳۲ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

چند نفر از اعضای شورای نگهبان در طی ۴ دهه گذشته دانش آموخته دانشگاه تهران بوده‌اند؟

۹ نفر
۱۱ نفر
۱۳ نفر
۱۵ نفر

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

اولین رئیس شورای مشورتی فقهی چه کسی بود؟

محمد حسن قدیری
غلامرضا رضوانی
احمد جنتی
حسن طاهری خرم آبادی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

کدام یک از روسای قوه قضاییه تا امروز نتوانسته است به عضویت شورای نگهبان درآید؟

محمد یزدی
هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
هیچکدام

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

مهمترین و اثر گذار ترین تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت‌است از

تفسیر اصل ۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی
تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی
تفسیر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

صلاحیت کدام یک از اعضای شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ها توسط همین شورا رد شده است؟

محمدرضا عباسی فرد
رضا زواره‌ای
یوسف صانعی
گزینه‌های ۱ و ۲

پاسخ صحیح

پاسخ اشتباه

Share the quiz to show your results !

فرم نهایی

تست شناخت شورای نگهبان

امتیاز من %%score%% از %%total%% پاسخ صحیح

%%description%%

%%description%%

Loading...


 

podcast-menu-key
video-menu-key