سازمان عرصه سوم همواره تلاش کرده است تا محتوای آموزشی و تحلیلی خود را به شکلی منسجم و مدون جمع‌آوری و در قالب گزارش‌های سالانه، گزارش‌های موضوعی، کتاب‌های آموزشی و بیانیه‌های گروهی و سازمانی منتشر کرده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد.

لازم به یادآوری است که افراد بسیاری شامل روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران، عکاسان و طراحان و … در پروسه تولید و انتشار این مجموعه فعالیت داشته اند و عرصه سوم برخود لازم می‌داند که قدردان تمام این زحمات باشد.