افغانستان – اقلیت‌ها

آذر ۱۶, ۱۴۰۰

از برنامه Mindful Art X Afghanistan برای جمع آوری کمک های مالی برای افغانستان حمایت کنید

شاید از خودتان بپرسید که در شرایط بحرانی افغانستان، هنر چه نقشی دارد؟ پاسخ به این سوال این است که ما به هنر در تمام ابعاد […]