طرح منشور حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی به یکی از موضوعات روز جامعه مدنی تبدیل شده است. از زمان انتشار پیش نویس این منشور صاحب نظران و فعالان مدنی در این رابطه از زوایای مختلفی واکنش نشان داده اند و تا کنون تعداد بیشماری مقاله و مصاحبه در این زمینه در داخل و خارج از ایران منتشر شده است. عرصه سوم بنا به اهمیت این موضوع به عنوان یکی از مباحث بنیادین جامعه مدنی با گشودن صفحه ای ویژه می کوشد تا با گرد آوری تدریجی این مقالات و نظرات، مجموعه ای برای دسترسی آسان تر به این مقالات برای علاقه مندان به تعقیب این موضوع فراهم سازد.علاقه مندان همچنین می توانند دیدگاههای مستقل خود را برای صفحه حقوق شهروندی برای سردبیری عرصه سوم به نشانی editor(at)arsehsvom.net ارسال نمایند.


[posts-for-page cat_slug=’citizenship-rights’ hide_images=’false’ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]