جامعه مدنی ایران یکی از پر رویدادترین جوامع مدنی در دنیا است. علیرغم محدودیتها و تنگناهای اطلاع رسانی، حجم بالایی از اخبار و گزارشهای روز ایران به رویدادهای جامعه مدنی اختصاص یافته است. در این صفحه می توانید مهمترین اخبار و گزارشهای جامعه مدنی را در دو بخش اخبار و دیده بان جامعه مدنی دنبال کنید.

[accordions title=”” width=”971″ height=”363″ them=”Hot Sneaks” active=”0″ collapsible=”false”]

اخبار جامعه‌مدنی

[posts-for-page cat_slug=’اخبار-جامعه-مدنی’ hide_images=’false’ num=’2′ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]


[/accordions]

[accordions title=”” width=”971″ height=”363″ them=”Hot Sneaks” active=”0″ collapsible=”false”]

دیده‌بان جامعه‌مدنی

[posts-for-page cat_slug=’دیده-بان-جامعه-مدنی’ hide_images=’false’ num=’2′ read_more=’بیشتر بخوانید »’ show_full_posts=’false’ use_wp_excerpt=’true’ strip_html=’true’ hide_post_content=’false’ show_meta=’false’]


[/accordions]